Kullanım Şartları

1. Uygulanabilirlik

Rotalab Bilimsel Cihazlar Limited Şirketi ve/veya bağlı ortaklıkları (bundan sonra "Rotalab" olarak anılacaktır) tarafından sunulan bu web sayfalarının (bundan sonra "Rotalab Web Sitesi" olarak anılacaktır) kullanımına sadece aşağıdaki koşullar temelinde izin verilir. Rotalab Web Sitesi'ni kullanarak kullanım şartlarının ilgili bu versiyonunun geçerliliğini kabul etmiş oluyorsunuz.

2. Performans

a) Rotalab kendi sitesinde belirli bilgileri görüntülemeyi ya da indirmeyi mümkün kılar. Rotalab Web Sitesi itina ile derlenmiştir. Buna rağmen, içerdiği bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti edemiyoruz. Ayrıca internet sitemizin içeriğinin kullanıcı ve onun amaçları açısından uygunluğuna kefil olmuyoruz.

b) Rotalab Web Sitesi'ni herhangi bir zamanda kısmen ya da bütünen sona erdirme ve verilen bilgilere ekleme ya da değişiklik yapma hakkına sahibiz. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği Rotalab Web Sitesi için kesintisiz kullanılabilirlik garantisi sunmuyoruz.

c) Rotalab Web Sitesi'ndeki bilgiler ürünlerin teknik özelliklerini ya da teknik özelliklerinin genel tanımlarını içerebilir, fakat bu her durumda her zaman mevcut olmayabilir (ör. ürün değişiklikleri nedeniyle). Bu nedenle ürünlerin arzu edilen teknik ve performans özellikleri hakkında satış sırasında tek tek mutabık olunmalı. Zira bireysel iletişimlerde biz sadece uyulması zorunlu bilgileri, tavsiyeleri, önerileri veya açıklamaları belirtiyoruz.

d) Rotalab Web Sitesi'nde verilen bilgiler ne Rotalab veya diğer şirketlerin hisselerinin satışı için ne de hisse ile doğrudan veya dolaylı olarak satın alma ya da ticaret yapma için bir teklif niteliği taşımaktadır. Rotalab hisseleri için alınan her yatırım kararı, şirket tarafından onaylanan izahname temelinde yapılmalıdır.

3. Kullanıcı Yükümlülükleri

a) Bilgiler, marka isimleri, resimler, logolar ve Rotalab Web Sitesi'nin diğer içerikleri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, üstüne ilave yapılamaz, ticari olarak kullanılamaz ya da herhangi bir diğer ekonomik amaçla kullanılamaz ya da önceden yazılı onayımız olmadan üçüncü şahıslara geçirilemez. Kullanıma sadece bizim tarafımızdan belirtilen amaçlar için izin verilir.

b) Rotalab Web Sitesi kullanımı sırasında şu durumlardan menedilmiş bulunuyorsunuz:

  • Diğer bireylerin ve özellikle yetişkin olmayanların kişisel haklarının ihlali,
  • Ahlak ihlali,
  • Sınai mülkiyet haklarının, telif haklarının veya diğer mülkiyet haklarının ihlali,
  • Yazılıma zarar verebilecek Truva atları denilen virüsler ya da başka programlar sonucunda içeriğin aktarımı,
  • Önceden yazılı onayımız olmadan Rotalab Web Sitesi'ne bağlantı yerleştirme,
  • Her türlü reklamın yapımı veya spam e-posta gönderimi veya sahte virüs/arıza uyarıları ve
  • Yarışmalara katılma davetiyeleri veya benzer kampanyalar.

c) Herhangi bir zamanda Rotalab Web Sitesi'ne erişiminizi engelleyebiliriz, özellikle yukarıda belirtilen yükümlülükleri ihlal ederseniz.

4. Bağlantılar

Rotalab Web Sitesi, içerikleri üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığımız dış bağlantılar yani üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar içerir. Bağlantı verdiğimiz sitelerin sayfalarının içeriğinden o sitelerin kendi bireysel sağlayıcıları ve operatörleri sorumludur. Rotalab bu tür içerikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar ilk oluşturuldukları zaman, ilgili sayfalar olası hukuk ihlalleri için incelenmiştir. O zaman hiçbir yasadışı içerik görünür değildi. Bir bağlantının herhangi bir yasayı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde o bağlantı derhal Rotalab Web Sitesi'nden silinecektir.