Kalite Belgeleri

Aldığımız tüm kalite belgeleri ve müşterilerimiz için anlamları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 9001 (Uluslararası Standartlar Örgütü - 9001), bir kalite yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen bir standarttır. Bu standart, işletmelerin ve kuruluşların daha verimli olmalarına ve müşterilerinin memnuniyetini arttırmalarına yardımcı olur. ISO 9001, güçlü bir müşteri odaklılığı, üst yönetimin motivasyonunu ve uygulamasını, süreç yaklaşımını ve sürekli iyileştirmeyi içeren bir dizi kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeler, Kalite Yönetim İlkeleri isimli dökümanda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. ISO 9001'i kullanmak, müşterilerin tutarlı, kaliteli ürünler ve hizmetler almasına yardımcı olur, ve bu durum da işletmeye birçok yarar sağlar.

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE HYB (Türk Standardları Enstitüsü - Hizmet Yeterlilik Belgesi), hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya TSE tarafından belirlenmiş olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. HYB, çeşitli işyerlerinin ve tüketiciye verilecek olan hizmetlerin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir. TSE, bir firmanın hizmet yeri belgelendirmesi açısından uygunluğunu tespit etmek için, o firmada hizmetin gerçekleştiği alanın ve hizmetin yeterliliğinin kabul edilen kriterlere uygunluğunu inceler ve analiz eder.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

SSHYB (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi), yurt içinde üretilen veya yurt dışından ithal edilen mallar ile ilgili olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üreticiler veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu olan montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli hizmet alanı, teknik kadro, ekipman bulunduğunu gösteren, ve firmanın ünvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir. Üreticiler veya ithalatçılar, satış sonrası hizmetlerin eksiksiz sağlanabilmesi için, bakanlıkça belirlenmiş olan sayıda ve özellikte yetkili servis istasyonunu kabul edilen kriterlere uygun olarak ve yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurarlar.