Ürünler

Sağladığımız bütün ürünler ve teknik özellikleri

Potansiyostat/Galvanostat Mikroplaka Okuyucu Spektroflorometre Yüzey Plazmon Rezonans Maskesiz Litografi Peptit Sentezleyici