I-V KAYNAK ÖLÇÜM CİHAZLARI (I-V Test Cihazları)

Prensipte, solar veya fotovoltaik (PV) hücreler, ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Bu hücreler, ışık emici malzemelerden üretilmektedir. Hücre aydınlatıldığında, optik olarak üretilen taşıyıcılar eğer hücre bir yüke bağlı ise bir elektrik akımı üretir.

Araştırmacılar, PV hücrelerinin elektriksel özelliklerini belirlemek için çeşitli ölçümler yapmalıdır. Hücreleri karakterize etmek, genellikle uygulanan DC voltajının bir fonksiyonu olarak akım ve kapasitansı ölçmeyi içerir. Ölçümler çoğu zaman farklı ışık yoğunluklarında ve sıcaklık koşullarında yapılır. Dönüşüm verimliliği (η), maksimum güç noktası (Pmax) ve dolum faktörü (FF) gibi önemli cihaz parametreleri akım-voltaj (I-V) ve kapasite-voltaj (C-V) ölçümlerinden elde edilebilir. Elektriksel karakterizasyon, PV hücresindeki kayıpları belirlemek için de önemlidir. Esasen, hücreleri asgari kayba sahip mümkün olan en verimli hale getirmenin yollarını belirlemek için elektriksel karakterizasyon gereklidir.

PV hücrelerinin elektriksel karakterizasyonu için bir kaynak ölçüm birimi (Source Measure Unit, SMU) kullanılır. SMU, aynı anda hem kaynak hem de ölçüm yapabilen elektronik bir cihazdır. Gerilim veya akımı hassas bir şekilde ayarlayabilir ve aynı anda hassas bir şekilde voltaj ve/veya akımı ölçebilir.

SMU, bir güç kaynağının veya fonksiyon jeneratörünün ("işlev üreteci" olarak da bilinir), bir dijital multimetrenin (DMM) veya osiloskopun, bir akım kaynağının ve bir elektronik yükün yeteneklerini yüksek düzeyde senkronize olmuş tek bir cihazda biraraya getirir.

Durağan Hal (Kesintisiz) Solar Simülatörler İçin

 • SSIVT-20C


  SSIVT-20C, kesintisiz güneş simülatörleri için 20W akım-voltaj ölçüm sistemidir (IV Test Cihazı) | SCIENCETECH Türkiye
 • SSIVT-21C


  SSIVT-21C, kesintisiz solar simülatörler için 20W akım-voltaj ölçüm sistemidir (IV Test Cihazı) | SCIENCETECH Türkiye
 • SSIVT-60C


  SSIVT-60, kesintisiz güneş simülatörleri için 60W akım-voltaj ölçüm sistemidir (IV Test Cihazı) | SCIENCETECH Türkiye
Flaş Solar Simülatörler İçin

 • SSIVT-20F


  SSIVT-20F, kesintisiz flaş solar simülatörler için 20W akım-voltaj ölçüm sistemidir (IV Test Cihazı) | SCIENCETECH Türkiye
 • SSIVT-60F


  SSIVT-60F, kesintisiz flaş güneş simülatörleri için 60W akım-voltaj ölçüm sistemidir (IV Test Cihazı) | SCIENCETECH Türkiye