ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ (AAS)

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) optik radyasyonun (ışık) gaz halindeki serbest atomlar tarafından absorbe olmasını kullanarak kimyasal elementleri sayısal olarak tespit edebilen bir spektro-analitik işlemdir. Atomik absorpsiyon spektrofotometresi birçok analitik kimya protokolünde olduğu gibi ayrıca gıda ve ilaç güvenliği, klinik teşhis ve çevresel denetleme gibi yüksek hassasiyet ve kesinlik gerektiren uygulamalarda da kullanılır.

RotaLab'ın atomik absorpsiyon spektrometreleri 70'den fazla kimyasal elementin belirli bir örnek solüsyonu içerisindeki yoğunluğunu ölçebilir ve ilgili laboratuvarların işleyişi açısından kritik öneme sahip değerli cihazlardır.

  • MGA-1000


    (Zeeman AAS)
    Model MGA-1000 elektrokimyasal atomizasyon tekniğine sahip Zeeman grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometresi | LUMEX INSTRUMENTS Türkiye