GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometri (GC/MS) cihazı kimyasal karışımları ayırır (GC komponenti) ve bileşenleri moleküler düzeyde tanımlar (MS komponenti). Çevresel örnekleri analiz etmek için en doğru araçlardan biridir. GC, bir karışımın ısıtıldığında alt maddelerine ayrılması prensibine dayanır. Isıtılmış gazlar, soygaz (helyum gibi) içeren bir kolon boyunca taşınır. Ayrılan maddeler kolon açıklığından çıktıkça MS içine akarlar. Kütle spektrometresi, bileşikleri analit molekülünün kütlesi ile tanımlar.

GC/MS sistemleri, laboratuvarlar için sabit masaüstü modellerden, hızlı numune analizi yapmak için tasarlanmış taşınabilir modellere kadar farklılık gösterir. Taşınabilir GC/MS sistemleri, örneklemeyi ve analizi aynı anda gerçekleştirir, ve hedef bileşiklerin kayıplarını sınırlar. Taşınabilir sistemler laboratuvar kalitesinde sonuçları arazide sağlayabilir, ve analitleri PPM (milyonda bir) - PPT (trilyonda bir) aralığında belirleyeme özelliği sayesinde hava, toprak ve su kalitesinin yerinde test edilmesinde yaygın olarak kullanılır. RotaLab'ın sunduğu taşınabilir sistemler, uçucu organik bileşikler (VOC), yarı uçucu organik bileşikler (SVOC), toksik endüstriyel kimyasallar (TICs), toksik endüstriyel malzemeler (TIM'ler), kimyasal savaş ajanları (CWAs) ve birçok diğer analit türlerini tanımlar and sayısallaştırır.

  • HAPSITE® ER


    (taşınabilir GC/MS)
    HAPSITE ER, kişiye özel taşınabilir tek Gaz Kromatograf/Kütle Spektrometre (GC/MS) sistemidir | INFICON Türkiye