ANOT & İLETKEN TOZLARI

Anot malzemeleri, lityum iyon piller içindeki negatif elektrottur ve bir lityum-iyon hücresindeki katot malzemeleriyle eşleştirilir. Lityum-iyon hücrelerindeki anot malzemeleri, şarj/deşarj döngüleri sırasında ters yönde lityum-iyon interkalasyon/deinterkalasyonuna izin veren bir şekilde konakçı görevi görür. Uygun interkalasyon tabanlı anot materyallerinin seçimi için genel kriterler şunlardır: (i) düşük birincil döngü geri dönüşümsüz kayıp, (ii) yüksek coulomb etkinliği, (iii) anod içine ve dışına hızlı lityum-iyon difüzyonu, (iv) yüksek iyonik ve elektronik iletkenlik, (v) şarj ve deşarj durumunda minimum yapısal değişiklikler, (vi) yüksek özgül kapasite (mAh/g) ve (vii) döngü durumunda kararlı bir katı elektrolit arabirimi (solid electrolyte interface, SEI) tabakası oluşturma ve sürdürme kabiliyeti.

RotaLab, çeşitli uygulamalar için uygun olan lityum titanyum oksit (LTO) ve diğer anot malzemeleri sağlamaktadır.

 • NP-Si-P100


  Si Nanotoz
  Si Nanotoz | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-LTO


  Li4Ti5O12 Tozu
  Li-ion piller için Li4Ti5O12 (titanat) anod tozu | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-CMSG


  Grafit Tozu
  Lityum iyon piller için suni grafit anod tozu | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-CGP


  Grafit Tozu
  Li-ion pillerin anodu ve katodu için iletken grafit tozu | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-CMC


  CMC
  Lityum iyon piller için Karboksimetil Selüloz (CMC) anod tozu | MTI Türkiye
 • EQ-AB-520Y


  Aktif Karbon
  Süper-kapasitör elektrodlar için yüksek yüzey alanına sahip aktif karbon | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-MCMB


  MCMB
  Li-ion pillerin anodu için MCMB (MesoCarbon MicroBeads) grafit tozu | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-AB


  Asetilen Siyahı
  (Asetilen Karası)
  Lityum iyon pillerin anodu ve katodu için iletken asetilen karası | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-SuperP


  Karbon Siyahı
  (İs Karası)
  TIMCAL Graphite & Carbon Super P® iletken is karası | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-SuperC45


  Karbon Siyahı
  (İs Karası)
  Li-ion piller için iletken katkı olarak TIMCAL SUPER C45 iletken is karası | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-SuperC65


  Karbon Siyahı
  (İs Karası)
  Lityum iyon piller için iletken katkı olarak TIMICAL SUPER C65 iletken is karası | MTI Türkiye