ELEKTROLİT MALZEMELER

Katı elektrolitler oda sıcaklığında lityum iyonlarını iletebilir, ve yanıcı ve toksik olan geleneksel organik elektrolitlerin yerini alabilir. Katı hal elektrolitleri, bataryanın güvenliğini önemli ölçüde artırmanın yanı sıra, anot olarak lityum metal kullanımına da izin verir. Bu durum, hücre voltajını arttırır ve böylece pilin enerji yoğunluğu artar. Yüksek Li-iyon iletkenliğine sahip sülfid bileşikleri yaygın olarak temin edilememektedir ve bu nedenle, katı hal elektrolit bazlı Li-iyon pillerin geliştirilebilmesi, bu tür üretimi zor malzemelerin yaygın olarak elde edilememesinden dolayı sorunlar yaşamaktadır.

 • EQ-Lib-LLZTO


  LLZTO Tozu
  LLZTO(Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12) iyon iletken seramik toz | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-LLZWO


  LLZO Tozu
  W Doped LLZO(Li6.3La3Zr1.65W0.35O12) iyon iletken seramik toz | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-LAGP


  LAGP Tozu
  LAGP (Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12) iyon iletken seramik toz | MTI Türkiye
 • EQ-Lib-LGPS


  LGPS Tozu
  LGPS (Li10GeP2S12) yüksek iyonik iletkenliğe sahip toz | MTI Türkiye