SEPERATÖRLER

Bir bataryanın (ör. LIB) yapı blokları katot ve anottur ve bu iki elektrot bir seperatör (ayırıcı) ile izole edilir. Seperatör, elektrolit ile nemlendirilir, ve şarj esnasında katottan anoda ve deşarj esnasında ise tersi yönde iyonların hareket etmesini sağlayan bir katalizör oluşturur. İyonlar, elektronlar kaybederek veya kazanarak elektrik yüküne sahip olmuş atomlardır. İyonlar elektrotlar arasında serbestçe geçebilmelerine rağmen, seperatör elektriksel iletkenliği olmayan bir yalıtıcıdır.

Seperatörden geçebilecek az miktarda akım özboşalım (self-discharge) olarak bilinir ve bu, tüm pillerde belirli bir oranda bulunur. Özboşalım, uzun süreli depolama sırasında bir pilin şarjını zamanla tüketecektir.

Pillerin çoğunda bulunan seperatörler çok basit plastik filmlerden yapılmıştır ve iyonların geçmesine izin verirken diğer bileşenlerin geçemediği doğru gözenek boyutuna sahiptirler. Pil seperatörleri mükemmel poroziteye, düşük maliyete, hafifliğe ve sağlamlığa sahip olmalıdır.

RotaLab, lityum-iyon (Li-iyon) ve lityum-hava (Li-hava) pil teknolojilerinde katot ile anodu izole ederek kritik rol oynayan polipropilen (PP), polietilen (PE), seramik-gömülü (ceramic-embedded) ve diğer pil seperatörleri sağlamaktadır.

 • EQ-bsf-0016-500A


  Seramik Kaplı Membran
  Li-ion pil seperatörü olarak seramik kaplı membran (16 mikron kalınlık) | MTI Türkiye
 • EQ-bsf-0025-60C


  Üç Katmanlı PP/PE/PP Membran
  Lityum iyon pil seperatörü olarak üç katmanlı polipropilen-polietilen-polipropilen (PP/PE/PP, 25 mikron kalınlık, Celgard) membran | MTI Türkiye
 • EQ-bsf-0025-400C


  Üç Katmanlı PP/PE/PP Membran
  Li-ion pil seperatörü olarak üç katmanlı polipropilen-polietilen-polipropilen (PP/PE/PP, 25 mikron kalınlık, Celgard) membran | MTI Türkiye
 • EQ-PTFE-02-47


  PTFE Membran
  Lityum-hava pil seperatörü olarak PTFE membran (100 mikron kalınlık) | MTI Türkiye
 • EQ-CGCS-LD


  Seramik Levha
  Li-hava piller için opsiyonel boyutlarda Li2Al2SiP2TiO13 (LASPT) iletken cam seramik levhalar | MTI Türkiye
 • EQ-LAGP-LD


  Seramik Levha
  Lityum hava piller ve katı şarj edilebilir piller için opsiyonel boyutlarda Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12 (LAGP) iletken seramik seperatör levhalar | MTI Türkiye
 • EQ-LLZTO-RD


  Seramik Levha
  Li-hava piller ve katı şarj edilebilir piller için LLZTO iletken seramik seperatör levha | MTI Türkiye