PEPTİT SENTEZLEYİCİLER

Birçok biyolojik süreç için kontrol ve düzenleyici mekanizmalar, α-amino asitlerden türetilen peptitlere ve proteinlere bağlıdır. Ek olarak, birçok modern ilaç peptitlerden veya peptit türevlerinden üretilmektedir. Kanser karşıtı maddeler, antibiyotikler veya kan basıncını kontrol eden peptid bazlı ilaçlar bunun bazı örnekleridir. Bu nedenlerden dolayı, α-amino asitler ve peptit kimyası, organik kimya, biyokimya, biyoteknoloji ve tıbbi kimyada merkezi bir teknoloji haline gelmiştir. Katı faz sentezi (solid state synthesis), sentetik peptitlerin üretimi için temel olarak kullanılan otomatik sentez yöntemine veya teknolojisine dönüşmüştür.

Katı faz sentezi sırasında, moleküller bir boncuk üzerine bağlanır ve reaksiyona giren bir çözeltide adım adım sentezlenir; sıvı fazdaki normal sentez ile karşılaştırıldığında, üründen fazla reaktifi veya yan ürünü uzaklaştırmak daha kolaydır. Bu yöntemde, yapı taşları tüm reaktif fonksiyonel gruplarda korunur. Çözelti içindeki ve boncuk üzerindeki yapı blokları arasında istenilen reaksiyona katılabilen iki fonksiyonel grup, koruyucu grubun uzaklaştırılması mertebesine göre kontrol edilebilir. Bu yöntem sadece peptitlerin sentezi için değil, aynı zamanda belirli bir dizilimle sentezlenmesi gereken nükleik asitlerin (ör. DNA, RNA), oligosakkaritlerin ve diğer moleküllerin sentezi için de kullanılır. Son zamanlarda, katı faz sentezi kombinatoryal kimya için yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Katı faz peptit sentezinin (solid state peptide systhesis, SPPS) otomasyonlaştırılması ve peptit sentezleyicilerinde (peptit sentezleme cihazlarında) gerçekleştirilen ilerlemeler sayesinde sentetik peptidler ve türevleri bilim dünyası ve tüm biyolojik sanayi için daha erişilebilir hale gelmiştir. Sentetik peptitler, SPPS ile otomatik olarak sentezlenebilir ve epitop-spesifik antikorlar üretmek, antikor epitoplarını haritalamak ve enzim bağlanma bölgelerini incelemek için veya yeni peptid- veya protein-mimetiklerini veya hatta bütün bir enzimi tasarlamak ve sentezlemek için kullanılabilirler.

 • PS3®


  PS3® model peptid sentezleyici 3-kanallı güvenilir, çok yönlü ve tak çalıştır bir sistemdir | GYROS PROTEIN TECHNOLOGIES Türkiye
 • Tribute®


  Tribute® model peptid sentezleyici Intellisynth® UV gerçek zamanlı izleme, ısıtma ve vorteksleme ile aynı anda 2 reaksiyonu proses edebilir | GYROS PROTEIN TECHNOLOGIES Türkiye
 • Sonata®/Sonata XT


  Sonata® serisi peptid sentezleyiciler orta-ölçekli ve yükseltilebilir sistemlerdir | GYROS PROTEIN TECHNOLOGIES Türkiye
 • Symphony®/Quartet


  Symphony® serisi peptid sentezleyiciler aynı anda 12 farklı bağımsız reaksiyonu proses edebilir | GYROS PROTEIN TECHNOLOGIES Türkiye
 • Prelude® X


  Prelude® X model peptid sentezleyici 6 ısıtmalı RV ve düşük çözücü tüketimi ile daha kısa zamanda daha çok peptid sentezleyebilir | GYROS PROTEIN TECHNOLOGIES Türkiye
 • Symphony® X


  Symphony® X model peptid sentezleyici UV izleme, ısıtma ve vorteksleme ile RV1 ve aynı anda 24 reaksiyonu proses edebilir | GYROS PROTEIN TECHNOLOGIES Türkiye