DİELEKTRİK EMPEDANS ANALİZÖRLERİ

Dielektrik veya dielektrik malzeme bir elektrik yalıtkanıdır veya çok zayıf bir elektrik akımı iletkenidir. Dielektrikler bir elektrik alanına yerleştirildiğinde, elektrik yükleri, metal gibi bir elektrik iletkeninde olduğu gibi malzemeden geçmez, sadece ortalama denge konumlarından biraz saparlar ve bu durum dielektrik polarizasyona neden olur. Dielektrik polarizasyonun bir sonucu olarak, pozitif yükler elektrik alanı yönünde, negatif yükler ise ters yönde sapar. Bu durum, dielektrik içindeki toplam alanı azaltan bir dahili elektrik alanına neden olur.

Dielektrik malzemelerin çoğu katıdır. Porselen (seramik), mika, cam, plastik ve çeşitli metallerin oksitleri bazı örneklerdir. Katı dielektrikler elektrik mühendisliğinde en yaygın kullanılan dielektrikler olsalar da, aynı zamanda bazı sıvılar ve gazlar da iyi bir dielektrik malzeme olarak işlev görebilir. Kuru hava mükemmel bir dielektriktir, ve değişken kapasitörlerde ve bazı iletim hatlarında kullanılır. Distile su da oldukça iyi bir dielektriktir. Vakum ise son derece verimli bir dielektriktir.

Dielektrik malzemeler, düşük iletkenlik (yüksek empedans) ve düşük kayıp özelliklerine sahiptir. Dielektrik Empedans Spektroskopisi, bu tür malzemelerin analizinde kullanılan popüler tekniklerden biridir. Bu teknik ile elektriksel empedans çeşitli frekanslarda ölçülür. Empedans, malzemenin iletkenliği ve kapasitansı ile ilgilidir ve bu parametreler malzemenin moleküler aktivitesi ile ilgili olabilir. Fakat, düşük iletkenlik ve düşük kayıp özelliğine sahip malzemelerin analizi edilmesi çoğu empedans analizörünün yeteneklerinin ötesindedir.

RotaLab, dielektrik malzemelerin elektriksel testlerinde karşılaşılan ultra düşük akım ve kapasitans seviyelerine ulaşabilen özel dielektrik/empedans analizörleri sağlamaktadır.

  • 1296A


    Dielektrik Arayüz Sistemi
    Model 1296A, Model 1260A ve 1255A FRA'ların dielektrik malzemelerin testinde karşılaşılan ultra düşük akım ve kapasitans seviyelerine ulaşma yeteneklerini arttırır | SOLARTRON ANALYTICAL Türkiye