ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER & ELEKTROTLAR

Elektrokimyasal hücre, spontane redoks reaksiyonu ile ortaya çıkan enerjiden elektrik akımı üreten bir cihazdır. Anot ve katot olarak bilinen iki iletken elektrot sistemin parçasıdır. Anot, oksidasyonun meydana geldiği elektrot olarak tanımlanır. Katot, indirgemenin gerçekleştiği elektrottur. Elektrotlar, metaller, yarı iletkenler, grafit ve hatta iletken polimerler gibi yeterince iletken olan herhangi bir malzemeden yapılabilir. Bu elektrotlar arasında serbestçe hareket edebilen iyonları içeren elektrolit bulunur.

Rotalab, spesifik ve genel deneyler için birçok elektrokimyasal hücre ve elektrot sağlamaktadır.

Hücre Kitleri
 • K0047
  Korozyon Hücre Kiti

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Korozyon Hücre Kiti
  Elektrokimya Hücre Kiti
 • K0235
  Düz Hücre Kiti

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Düz Hücre Kiti
  Elektrokimya Hücre Kiti
 • K0264
  Mikro-Hücre Kiti

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Mikro-Hücre Kiti
  Elektrokimya Hücre Kiti
 • K0307
  Tait Hücre Kiti

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Tait Hücre Kiti
  Elektrokimya Hücre Kiti
 • RDE0018
  Analitik Hücre Kiti

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Analitik Hücre Kiti
  Elektrokimya Hücre Kiti
Elektrotlar
 • K0077
  Doymuş Kalomel Referans Elektrot

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Doymuş Kalomel Referans Elektrot
  Elektrokimyasal Referans Elektrot
 • K0103
  Susuz Referans Elektrot

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Susuz Referans Elektrot
  Elektrokimyasal Referans Elektrot
 • K0260
  Ag/AgCl Referans Elektrot

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Gümüş-Gümüş Klorür (Ag/AgCl) Referans Elektrot
  Elektrokimyasal Referans Elektrot
 • K0265
  Ag/AgCl Referans Elektrot

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Gümüş-Gümüş Klorür (Ag/AgCl) Referans Elektrot
  Elektrokimyasal Referans Elektrot
 • G0093
  Hg/HgSO4 Referans Elektrot

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Cıva-Cıva Sülfat (Hg/HgSO4) Referans Elektrot
  Elektrokimyasal Referans Elektrot
 • 616A
  Döner Disk Elektrot (RDE)

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Döner Disk Elektrot (RDE)
  Elektrokimyasal Referans Elektrot
 • 636A
  Döner Halka-Disk Elektrot (RRDE)

  PRINCETON APPLIED RESEARCH
  Döner Halka-Disk Elektrot (RRDE)
  Elektrokimyasal Referans Elektrot