KUARTZ KRİSTAL MİKROTERAZİ (QCM) & EQCM

Kuartz kristal mikroterazi veya kuartz kristal mikrobalans (QCM), bir kuvars kristal rezonatörünün frekansındaki değişimi ölçerek birim alandaki kütle değişimini ölçer. Rezonans, oksit büyümesi/bozunması veya film birikmesi nedeniyle akustik rezonatörün yüzeyinde gerçekleşen küçük kütle artışı veya azalışıyla bozulur. QCM, vakum altında, gaz fazında ve sıvı ortamlarda kullanılabilir. Vakum ortamında çalışan ince film biriktirme sistemlerindeki birikme oranının takibinde faydalıdırlar. Sıvıda, moleküllerin (özellikle proteinler) tanıma alanları (recognition site) ile işlevselleştirilmiş yüzeylere karşı afinitelerini belirlemede oldukça etkilidirler. Virüsler veya polimerler gibi daha büyük varlıklar da araştırılmaktadır. QCM, ayrıca biyomoleküller arasındaki etkileşimleri araştırmak için kullanılmıştır.

QCM diğer yüzey analiz cihazları ile birleştirilebilir. Bu konuda, özellikle Elektrokimyasal QCM (EQCM) çok ilerlemiştir. Araştırmacılar, EQCM yöntemini kullanarak, bir elektrottan geçirilen toplam yük ile elektrokimyasal reaksiyon sırasında elektrot yüzeyinde biriken kütlenin oranını belirlerler. Bu oran akım verimliliği (current efficiency) olarak adlandırılır.

RotaLab, rezonans frekansını ölçerek küçük kütle değişimini belirleyebilen ve eşzamanlı olarak rezonans direncini ölçerek viskoelastik değişimi belirleyebilen son teknoloji QCM sistemi sağlamaktadır. QCM sistemimiz, Pt veya Au kaplı AT-cut kuvars kristalinin rezonans frekansını izler. Ayrıca, EQCM uygulamaları için Princeton Applied Research tarafından üretilen potansiyostatlarımız ile birlikte kullanılabilir.

  • QCM922A


    QCM922A Kuartz Kristal Mikroterazi ve EQCM | PRINCETON APPLIED RESEARCH Türkiye