KOMPAKT POTANSİYOSTATLAR-GALVANOSTATLAR

Potansiyostatlar, belirli bir maddenin bir çözelti içerisinde var olduğunu gösterebilen cihazlardan biridir. Potansiyostat sözcüğü potansiyelden gelir. Elektronikde ve elektrokimyada, potansiyel depolanan enerjidir veya iş yapma potansiyelidir. İletken bir çözelti içindeki iletken bir yüzeye potansiyostat ile bir potansiyel uygulama, potansiyostat tarafından ölçülen belirli bir elektrot akımını indükleyebilir. Potansiyostatın avantajı, diğer güç kaynaklarının aksine, potansiyel üzerinde tam bir kontrole sahip olmasıdır.

Fakat, belirli bir maddenin bir çözelti içerisinde var olduğunu göstermek her zaman bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilemeyebilir. Ayrıca, elektrokimyasal ölçümlerin sadece belirli bir amaç için yapıldığı durumlarda pahalı bir profesyonel potansiyostat gerekli değildir. Bu tür durumlarda, uygun fiyatlı kompakt potansiyostatlar ve taşınabilir potansiyostatlar çok işe yarar.

Taşınabilir potansiyostatın (portatif potansiyostat) başlıca avantajı birşeyi yerinde ölçmek amacıyla istenilen yere götürülmesinin kolay olmasıdır; örneğin, bir kuyudaki yüzey suyunda ne kadar kurşun olduğunun veya kanda ne kadar demir olduğunun ölçülmesi, veya yağmur suyunun belirli bir metalin yüzeyini nasıl etkilediğinin araştırılması istendiğinde. Portatif bir potansiyostat ile bunların hepsi bir laboratuvar ortamı kurmadan ölçülebilir.

RotaLab, bilim camiası için çok uygun fiyatlarla kompakt ve portatif potansiyostat/galvanostat sistemleri sağlamaktadır.

Tek-Kanallı Potansiyostatlar

 • EmStat3/3+


  Potansiyostat
  EmStat | PALMSENS Türkiye
 • EmStat3/3+ Blue


  Potansiyostat
  EmStat Blue | PALMSENS Türkiye
 • PalmSens4


  Potansiyostat Galvanostat
  PalmSens4 | PALMSENS Türkiye
Çok-Kanallı Potansiyostatlar

 • EmStat3 4WE


  Çok-Kanallı Potansiyostat
  EmStat4WE | PALMSENS Türkiye
 • MultiEmStat3/3+


  Çok-Kanallı Potansiyostat
  MultiEmStat | PALMSENS Türkiye
 • MultiPalmSens4


  Çok-Kanallı Potansiyostat Galvanostat
  MultiPalmSens4 | PALMSENS Türkiye
Entegre Çoklayıcıya Sahip Potansiyostatlar

 • EmStat3 MUX


  Potansiyostat
  EmStatMUX8-R2 | PALMSENS Türkiye