GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM)

Rotalab'ın sağladığı Geçirimli Elektron Mikroskoplarını (ya da Transmisyon Elektron Mikroskobu, TEM) kullanarak, biyologlar ve patologlar en küçük hücre yapılarının 3 boyutlu (3D) görüntülerini oluşturabilir ve inceleyebilirler. Kristallografi, metalurji ya da yarı-iletken araştırmacıları yüksek voltaj ve yüksek çözünürlük geçirimli elektron mikroskopları ile atomları rutin olarak görüntüleyebilirler. Malzeme araştırmacıları istek üzerine eklenmiş özellikleri kullanarak mazlemeleri nano ölçekte izleyebilir ve dizayn edebilirler. Geçirimli elektron mikroskoplarımız multidisipliner amaçlara uygun olarak farklı araştırma grupları tarafından kullanılabilir.

Çok yünlü elektron mikroskoplarımız cryo-tomografi, Taramalı Geçirimli Elektron Mikroskobu (STEM), Minimum Doz Sistemi (MDS) ve Enerji Dağılımlı Spektroskopi (EDS, EDX, ya da XEDS) dahil her türlü uygulama için uygundur. Enerji Dağılımlı X-ışını Analizinin (EDXA) ya da Enerji Kaybı Spektroskopisinin (EELS) eklenmesi ile transmisyon elektron mikroskobu (TEM) 0.5µm çapından daha küçük alanlardaki elementleri tanımlayabilen bir element analiz cihazı olarak da kullanılabilir. Sapıncı düzeltilmiş (Cs) transmisyon elektron mikroskopları en yüksek görüntü çözünürlüğünü sağlar.


Malzeme bilimindeki uygulamaları:

   · Kimyasal kompozisyon ve bağlanma durumu çalışmaları
   · 3D Kimyasal Haritalama
   · S/TEM tomografi
   · Manyetik ve elektriksel alan ölçümleri
   · Dinamik çalışmalar
   · Yerinde gaz-katı etkileşim deneyleri


Yaşam bilimlerindeki uygulamaları:

   · Kriyo elektron mikroskopisi
   · 2D elektron kristallografi
   · Tek parçacık analizi
   · Çift-eksenli hücresel tomografi