HİBRİT POLİMERLER

Rotalab, mikro-optik uygulamalar için birçok UV ile sertleştirilebilen (UV-kürlenebilir) hibrit polimer ürünleri sunmaktadır. Ürünlerimizin sahip olduğu mükemmel optik şeffaflık ve yüksek termal kararlılık, onları polimer tabanlı optik bileşenlerin ve dalga kılavuzlarının üretimi için mükemmel kılmaktadır. Ana uygulama alanları mikro lensler, kırınım optik elemanları (diffractive optical elements, DOE), kırınım ağları (gratingler) ve tek modlu (single-mode, SM) veya çok modlu (multi-mode, MM) dalga kılavuzlarıdır.

UV Baskı / UV Kalıplama
 • OrmoComp

  MICRO RESIST TECHNOLOGY
  Hibrit Polimer
  UV-Kürlenebilir Hibrit Polimer
 • OrmoClear

  MICRO RESIST TECHNOLOGY
  Hibrit Polimer
  UV-Kürlenebilir Hibrit Polimer
 • OrmoClear FX

  MICRO RESIST TECHNOLOGY
  Hibrit Polimer
  UV-Kürlenebilir Hibrit Polimer
UV Litografi
 • OrmoCore & OrmoClad

  MICRO RESIST TECHNOLOGY
  Hibrit Polimer
  UV-Kürlenebilir Hibrit Polimer
Mürekkep Püskürtmeli Baskı (Ink-Jet Printing)
 • InkOrmo

  MICRO RESIST TECHNOLOGY
  Hibrit Polimer
  UV-Kürlenebilir Hibrit Polimer
Yardımcı Kimyasallar
 • Hibrit Polimerler için
  Yardımcı Kimyasallar

  MICRO RESIST TECHNOLOGY
  Thinner, Developers, and Adhesion Promoters
  Hybrid Polymer Ancillaries