HÜCRE DENSİTOMETRELER

Hücre densitometre veya hücre yoğunluk ölçer, esas olarak E. coli, maya gibi süspansiyonlarda ve diğer hücre kültürlerinde 600 nm'de hücrelerin yoğunluğunun ölçümü için tasarlanmıştır. Bir bakteri kültürünün büyüme aşaması, maksimum canlı hücre yoğunluğu elde etmek amacıyla hücrelerin optimum noktada (log fazının sonuna doğru) toplandığından emin olmak için izlenmelidir. Numunenin optik yoğunluğu bu noktaya ne zaman ulaşıldığını gösterir. Bu değer yetiştirilen hücrelere bağlı olarak değişir. Hücreler, indüksiyon ya da toplama işleminden önce, OD600 olarak da bilinen 600 nm'de absorbans değerleri yaklaşık 0.4'e ulaşana kadar büyütülür. Hücre sayısı (yoğunluk) ile OD 600 arasında doğrusal bir ilişki yaklaşık 0.6'ya kadar mevcuttur.

Ayrıca, hücre densitometreleri, 590 ila 610 nm'de Bradford testi gibi kolorimetrik protein testlerinin sayısallaştırılması için rutin olarak kullanılır. Bradford testi, bilinmeyen bir proteine Coomassie Brilliant Blue G-250'nin bağlanmasını sayısallaştırarak, bir numunenin toplam protein konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan hızlı ve doğru bir yöntemdir. Bu test, Coomassie Brilliant Blue G-250'nin asidik bir solüsyonu için maksimum absorbansın, proteine bağlandığında 465 nm'den 595 nm'ye kayması gözlemine dayanmaktadır. Bu bağlanmayı, bir standart proteinin bilinen konsantrasyonları ile karşılaştırarak, bilinmeyen proteinin konsantrasyonu hesaplanabilir.

RotaLab'ın hücre dansitometreleri, bakteriyel büyüme oranlarının spektrofotometrik analizi ve kolorimetrik protein testlerinin sayısallaştırılması için en iyi seçimdir.

  • OD600 DiluPhotometer™


    600 nm'de hücre yoğunluğunun hızlı ve kolay tespiti ve Bradford testi ile proteinlerin kantifikasyonu için küçük ve taşınabilir sistem | IMPLEN Türkiye