STERİL KABİNLER (Laminar Flow Kabinler)

Steril kabin (clean bench) bir çeşit laminar akış kabinidir (laminar flow cabinet) ve deneylerde ya da elektronik cihazlarla çalışırken HEPA-filtre ile tozdan ve partikülden arındırılmış hava sağlamak için kullanılır. Odadaki hava kabin içine alınır ve bir HEPA filtreden geçer. Filtrelenen hava deneyin ya da cihazların üzerinden geçer ve personele doğru bir akımla odaya geri döner. Dolayısıyla, steril kabinler sadece içerideki deneyi ve malzemeleri korur, fakat personeli korumaz. Sonuç olarak, laminar akış steril kabinler ilaç formülasyonları, bulaşıcı malzeme, radyoaktivite ya da herhangi bir diğer zararlı malzeme ile çalışmak için asla kullanılmamalıdır. Bu amaçlar için hem deneyi hem de personeli korumak için tasarlanmış bir biyolojik güvenlik kabini kullanılmalıdır. Steril kabinler laminar akım kabini, laminar hava kabini, laminar hava akışlı kabin, laminar akış tezgahı, laminar akış temiz tezgah veya steril ekim kabini olarak da bilinir.

Laminar akım temiz tezgah ile yapılabilecek çalışmalardan bazıları:

   · Biyolojik açıdan tehlikeli olmayan malzemeler üzerindeki araştırmalar
   · Eczanede ilaç hazırlama
   · Besiyer plakası hazırlama ve mikroorganizma ekimi
   · Hücre kültürü ve doku kültürü araştırmaları (eğer kültürler personele ve ortama zararsız ise)
   · RNA/DNA
   · Steril teçhizat ve elektronik cihaz montajı

Yatay Steril Kabinler (YSK)

Yatay steril kabin (ya da Yatay Laminar Akış Temiz Tezgah) havayı bir HEPA filtreden geçirir ve filtrelenmiş havayı çalışma yüzeyine ve kullanıcıya doğru yatay olarak sabit bir hızda yönlendirir. YSK, dikey steril kabinlere göre daha yüksektir ve daha büyük çalışma alanı sunar. Bu sayede mikroskop gibi cihazlar içeriye konulabilir. YSK tipik olarak bitki doku kültürü, besiyer plakası hazırlama, elektronik cihaz denetimi, medikal cihaz montajı ve ilaç hazırlama için kullanılır. YSK'lerde ön tarafta pencerenin olmaması içeriye cihaz ve ekipman yerleştirirken avantaj sağlar.

 • HD Masaüstü
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Masaüstü Yatay Steril Kabin
  Masaüstü Yatay Temiz Tezgah
 • HS Modern
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Yatay Steril Kabin
  Yatay Temiz Tezgah
 • HS Özel
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Yatay Steril Kabin
  Yatay Temiz Tezgah
 • HS Akıllı
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Yatay Steril Kabin
  Yatay Temiz Tezgah
 • PIVA
  için Steril Kabin

  AIRTECH
  Yatay Steril Kabin
  Yatay Temiz Tezgah
 • SW-CJ Standart
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Yatay Steril Kabin
  Yatay Temiz Tezgah
 • HT Bağımsız
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Yatay Steril Kabin
  Yatay Temiz Tezgah
Dikey Steril Kabinler (DSK)

Dikey steril kabin (ya da Dikey Laminar Akış Temiz Tezgah) havayı kabinin üzerinde duran bir HEPA filtreden geçirir ve filtrelenmiş havayı dikey açıyla aşağı doğru çalışma yüzeyine yönlendirir. DSK güvenlik amacıyla ön tarafında bir cam pencereye sahiptir. Bu pencere kullanıcıyı korur ve kimyasallar ile çalışırken fiziksel bir bariyer görevi görür. DSK mikrobiyoloji, forensik, biyoteknoloji ve diğer birçok endüstri alanında kullanılır.

 • VD Masaüstü
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Masaüstü Dikey Steril Kabin
  Masaüstü Dikey Temiz Tezgah
 • BCM Biyolojik
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Dikey Steril Kabin
  Dikey Temiz Tezgah
 • BLB Biyolojik
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Dikey Steril Kabin
  Dikey Temiz Tezgah
 • SW-CJ Medikal
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Dikey Steril Kabin
  Dikey Temiz Tezgah
 • VS Modern
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Dikey Steril Kabin
  Dikey Temiz Tezgah
 • VS Özel
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Dikey Steril Kabin
  Dikey Temiz Tezgah
 • VS Akıllı
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Dikey Steril Kabin
  Dikey Temiz Tezgah
 • VT Bağımsız
  Steril Kabin

  AIRTECH
  Dikey Steril Kabin
  Dikey Temiz Tezgah