3D LİTOGRAFİ SİSTEMLERİ

Üç boyutlu (3D) fotolitografi ("3D optik litografi" olarak da bilinir), ultra yüksek çözünürlükte 3D fotolitografik desenlemeye (paternlemeye/örüntülemeye) olanak veren yeni bir yazma teknolojisidir. Hızlı prototipleme için mükemmel bir yöntemdir.

Bir lazer kaynağı ile donatılmış olan RotaLab'ın 3D fotolitografi sistemleri, her çeşit sübstrat (ör. yarı-iletken, cam, polimer, kristal, ince-film...vs.) üzerine yazmaya imkan verir ve piyasadaki fotorezistlerin çoğuyla tam uyumludur.

  • Dilase 3D


    Dilase 3D, üç boyutlu çalışma imkanı sunan yüksek çözünürlüklü bir 3D fotolitografik lazer sistemidir | KLOE Türkiye