ULTRA YÜKSEK SAFLIKTA MALZEMELER

Birçok yüksek teknoloji ve bilimsel uygulama için, malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, hem çok güvenilir hem de çok dar parametreler içinde kısıtlanmış olmalıdır. İlgili malzemenin kesin özellikleri genellikle uygulamaya göre değişir, fakat bu gibi pek çok özelliğin ortak noktası, bir malzemenin tam doğru kimyasal bileşimindeki küçük değişikliklere karşı hassas olmalarıdır. Aksi halde, saf bir materyalin bir yüzdesinin kesiri kadar mevcut olan safsızlıklar, malzemenin bir bütün olarak nasıl elektriği ilettiği, ışıkla etkileştiği, kimyasal olarak diğer bileşiklerle reaksiyona girdiği veya çevresel hasara ne kadar dayanabileceği üzerinde büyük değişiklikler yaratabilir. Bu nedenlerden dolayı, birçok alanda yüksek-saflıkta malzemeler (ör. elektronik-seviye malzemeler, yarıiletken-seviye malzemeler) kesinlikle gereklidir.

Yüksek saflıktaki malzemeler genellikle yüksek teknoloji uygulamaları için elektronik ve fotovoltaikler, seramik veya metal implantlar gibi biyomedikal ve dental ürünler, lensler ve optik fiberler gibi optik cihazlar ve piller, yakıt hücreleri ve süperkapasitörler gibi yarı-iletken cihazlarda kullanılmaktadır.

RotaLab metaller, metal oksitler, ve metal tuzları gibi çeşitli malzemeleri %99.999 (5N) veya daha yüksek saflıklarda sağlamaktadır.

  • Yüksek Saflıkta Oksitler


    Yarı-iletken ve nanoelektronik endüstrisi için (6N) %99.9999 saflığa kadar ultra saf oksitler | AMERICAN ELEMENTS Türkiye
  • Yüksek Saflıkta Florürler


    Yarı-iletken ve nanoelektronik endüstrisi için (6N) %99.9999 saflığa kadar ultra saf florürler | AMERICAN ELEMENTS Türkiye
  • Yüksek Saflıkta Fosfat Bileşikleri


    Yarı-iletken ve nanoelektronik endüstrisi için (6N) %99.9999 saflığa kadar ultra saf fosfat bileşikleri | AMERICAN ELEMENTS Türkiye