MİKROPLAKA ÇALKALAYICILAR & İNKÜBATÖRLERİ

Klinik, araştırma ya da akademik bütün laboratuvarlar için mikroplaka inkübatörler ve mikroplaka çalkalayıcılar değerli ekipmanlardır. Spesifik olarak enzim ya da hücre-bazlı assayler için tasarlanmış olan laboratuvar mikroplaka inkübatör çalkalayıcıları tutarlı ve güvenilir sonuçların alınmasında yardımcı olur.

DNA hibridizasyonu, primer uzatma assayleri, nükleik asit ve protein denatürasyonu, ve ELISA assayler genel uygulamalardan bazılarıdır. Mikroplaka kapasitesi, hız (RPM) aralığı, sıcaklık aralığı, görüntüleme türü ve sıcaklık homojenliği bir mikroplaka inkübatör çalkalayıcı seçerken dikkat edilmesi gereken özelliklerden bazılarıdır. Seçilen mikroplaka inkübatör çalkalayıcının kapladığı alan da önemli bir parametredir.

  • THERMOstar®


    Dört plaka kapasiteli mikroplaka inkübatörü ve çalkalayıcısı | BMG LABTECH Türkiye