MİKROPLAKA DAĞITICILAR

Mikroplaka dağıtıcı ("mikropleyt dağıtıcı" veya "mikroplak dağıtıcı" olarak da bilinir) çeşitli sıvı ve reaktiflerin (reagent) belirlenen bir hassasiyetle çeşitli mikoplakalara ya da şişelere otomatik olarak dağıtılmasını sağlar. Mikroplaka dağıtıcıları tek kanallı veya çok kanallı olabilir. Yüksek verimli görüntüleme, ilaç araştırması ve geliştirmesi, hücre biyolojisi ve hastalık araştırmaları, farmakokinetik çalışmalar ve genomik alanlarında uygulaması vardır, fakat uygulamalar arasında dağıtım hızı, hacimsel aralık ve diğer özellikler farklılık gösterebilir. Sıvı dağıtımının otomatikleştirilmesi insan faktöründen kaynaklanan hataları azaltarak zaman tasarrufu ve daha kesin sonuçlar sağlar.

Hücre temelli araştırmalarda veya reaktif dağıtımında bir mikroplaka dağıtıcı ya da reaktif dağıtıcı kullanırken hassasiyete, tekrarlanabilirliğe ve minimum düzeyde reaktif harcamaya dikkat edilmelidir. Mikroplaka dağıtıcı ve reaktif dağıtıcılar genelde bir peristaltik pompaya sahiptir ve bilgisayar ile kontrol edilebilirler. Farklı dağıtım aralığına sahip çeşitli programlar genelde cihazların içinde zaten mevcuttur, fakat hacimsel aralık ya da diğer parametrelerdeki gereksinimlere kişisel programlar da oluşturulabilir. Mikroplaka dağıtıcılar nano dağıtıcı (nano dispenser) olarak da adlandırılabilir, çünkü bir çoğu mikrolitre ve nanolitre düzeyinde dağıtım yapabilir. Bazı mikroplaka dağıtıcıları otomatik mikroplaka kullanım ekipmanlarına entegre olabilirler.

RotaLab, labortuvar araştırmalarınız ve uygulamalarınız için geniş bir yelpazede çeşitli mikroplaka dağıtıcılar sağlamaktadır.