MİKROPLAKA MÜHÜRLEYİCİLER (Sealer)

Mikroplaka mühürleyici ("mikroplaka kaplayıcı" veya "plaka kaplayıcı" olarak da bilinir) bir mikroplakanın üzerine kaplayıcı malzeme (mühür ya da folyo) ile manuel, yarı-otomatik ya da otomatik olarak kaplama yapan cihazdır. Mikroplaka mühürleyiciler, mikroplakaların kullanıldığı bütün medikal, eğitim ve araştırma laboratuvarları için faydalıdır. Saydam, alüminyum, kalıcı, çıkarılabilir, ve steril ya da steril olmayan birçok farklı mühür kullanılabilir.

Kullanılan mikroplakaların boyutu ve mühürlerin çeşitleri, mikroplaka mühürleyici seçerken dikkat edilmesi gereken parametrelerdir. Diğer önemli parametreler ise mühürleme hızı ve plakaların verilme şeklidir (manuel, otomatik ya da her iki şekilde).

  • SealBio-2


    SealBio-2 sistemi standart, derin-kuyu ve PCR plakalarının tutarlı sızdırmazlığı için ideal bir yarı-otomatik termal mikroplak kaplayıcıdır | ALLSHENG Türkiye