MİKROPLAKA YIKAYICILAR

Mikroplaka yıkayıcı ("mikropleyt yıkayıcı" veya "mikroplak yıkayıcı" olarak da bilinir) ELISA analizleri, hücreye dayalı analizler ve mikroküre bazlı analizler gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır. Sağladığımız mikroplaka yıkayıcıları sessiz çalışır, temizlemesi kolaydır ve hiçbir kalıntı bırakmaz. Şerit yıkayıcılar (strip washers), tam plaka yıkayıcılar (full plate washers) ve yıkayıcı-dağıtıcı (washer-dispenser) kombinasyonları gibi formatları mevcuttur. Mikroplaka yıkayıcılarımız derin kuyucuklu plaka (deep well plate) ve 96-, 384- ve 1536-kuyucuklu plaka gibi birçok farklı plaka türünde işlem yapabilmektedir.

Güvenlik önlemleri olarak aerosol koruma ve acil durdurma butonu mevcuttur. Bazı laboratuvarlar biyomanyetik ayırmaya (biomagnetic separation) ve vakum filtrasyon deneyleri için yıkamaya ihtiyaç duyabilir; çeşitli yıkama işlemleri için değişken yıkama manifoldları (wash manifolds) mevcuttur. Yüksek verimde çalışan laboratuvarlar, belirli bir mikroplaka yıkayıcıyı mevcut laboratuvar iş akışına entegre edebilmeye ve gerektiğinde güncelleyebilmeye ihtiyaç duyarlar. Taşınabilir mikroplaka yıkayıcılardan tam otomatik yıkayıcılara kadar, RotaLab her laboratuvarın gereksinimlerine uygun olan bir mikroplaka yıkayıcı sağlayabilmektedir.

Rotalab'ın çok-fonksiyonlu mikroplaka yıkayıcıları herhangi bir standart mikroplaka yıkayıcısına göre daha fazla esneklik sunar ve yıkama ile filtrasyon uygulamaları arasındaki geçişi oldukça kolaylaştıran kullanıcı tarafından değiştirilebilir plaka taşıyıcılarına (plate carriers) sahiptir.

  • APW-100


    [Otomatik Yıkayıcı]
    Her formattaki 96 kuyucuklu mikroplakalar için tam otomatik mikroplaka yıkayıcı | ALLSHENG Türkiye
  • MW9622


    [Otomatik Yıkayıcı]
    Her formattaki 48/96 kuyucuklu mikroplakalar ve 8 kuyucuklu stripler için tam otomatik mikroplaka yıkayıcı | BIOBASE Türkiye