FT-IR SPEKTROMETRELER

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopi veya FT-IR Spektroskopi katıların, sıvıların veya gazların absorpsiyon, emisyon, fotoiletkenlik veya Raman saçılımının kızılötesi spektrumunu elde etmek için kullanılan bir tekniktir. FT-IR spektrometresi geniş bir spektral aralıkta yüksek spektral çözünürlük verilerini simültene olarak toplar. Bu özellik, tek seferde sadece dar bir dalga boyu aralığında şiddeti ölçen dağılımlı spektrometreye (dispersive spectrometer) kıyasla önemli bir avantaj sağlar.

RotaLab'ın FT-IR spektrometreleri çok yönlü, yenilikçi ve sezgiseldir; katıların, sıvıların ve gazların rutin analizi için üstün niceliksel ve niteliksel bilgiler sağlar. Çok çeşitli örnek arayüzleri ve yüksek performanslı optikleri sayesinde kompakt FT-IR sistemlerimiz size doğru ve hızlı sonuçlar verecektir.

  • InfraLUM® FT-08


    IR spektrumlarını Fourier transform tekniği ile ölçmek için FT-MIR (FT orta-IR) spektrometresi | LUMEX INSTRUMENTS Türkiye