FT-NIR SPEKTROMETRELER

Fourier Dönüşümlü Yakın Kızılötesi Spektroskopi veya FT-NIR Spektroskopi kimyasal tanımlama ve analiz için kullanılan bir tekniktir. FT-NIR spektrometresi, her molekülün işlevsel gruplarının, onları bir parmak izi gibi tanımlamak için kullanılabilecek karakteristik bir absorpsiyon veya transmisyon tayfı ürettiği gerçeğinden yararlanır. FT-NIR analizörleri ışık kaynağını ayırmak için interferometreleri kullanır. Bu ayrı ışık demetleri daha sonra bir spektrum oluşturmak üzere Fourier Dönüşümü uygulanacak bir interferogram oluşturmak için yeniden birleştirilir. Buna ek olarak, FT-NIR spektrometre tüm spektrumu aynı anda ölçebilmektedir, böylece düşük gürültü seviyesinde hızlı ve hassas veriler elde edilebilmektedir. Ayrıca, her taramada dahili kalibrasyon özelliği mevcuttur.

FT-NIR spektrumu, FT-IR spektrumu kadar yoğun değildir ve genellikle örneğin hazırlanması gerekmemektedir. Böylece işlemler hızlandırılır ve yöntemin bir çeşit tahribatsız test olarak kullanılmasına olanak sağlanır.

  • InfraLUM® FT-12


    Çeşitli tarımsal ve gıda ürünlerinin ve içeceklerin hızlı analizi için FT-NIR analizörü (Fourier Transform Yakın Kızılötesi Spektrometre) | LUMEX INSTRUMENTS Türkiye
  • InfraLUM® FT-12 WholeGrain


    Hububat ve baklagillerdeki yağ içeriği, protein ve diğer kalite parametrelerinin hızlı tespiti için FT-NIR analizörü (Fourier Transform Yakın Kızılötesi Spektrometre) | LUMEX INSTRUMENTS Türkiye