MİKRO-HACİM SPEKTROFOTOMETRELER (Nano-Drop)

Spektrofotometreler, geleneksel olarak bir kuvars küvet ile ışıma veya ışık enerjisini ölçmek için kullanılan cihazlardır. Teknolojideki gelişmeler kapiler-tip veya mikroplakalarda ölçmeye artık izin vermektedir. Mikro hacim spektrofotometreler (küçük hacim spektrofotometre, düşük hacim spektrofotometre veya nano-spektrofotometre olarak da bilinir) hacimleri 0.5 µL ile 2 µL aralığında olan örnekleri ölçme kapasitesine sahiptir; bazı modeller daha düşük hacimleri ölçülebilir. Bu cihazlar, nükleik asitler ve proteinler gibi değerli örnekleri çok az miktarda kullanarak muhafaza ederken, ölçümlerin hızlı ve doğru alınmasına izin verir. Aranacak bazı kullanışlı özellikler şunlardır; örneği kurtarma ve saklama, kalibrasyon eğrilerinin sonuçlarını gösteren bir grafik, kinetik veya oransal ölçümler, çok kanallı pipetler için ayrı kanallar, buharlaşmaya karşı örneği koruma, önceden programlanmış yöntemler, ve veri toplama ve analizi için tümleşik yazılım.

RotaLab'ın mikro-hacim spektrofotometreleri, sadece 0.3 µL örnek kullanarak ölçüm alabilir. Cihazlarımız opsiyonel olarak standart küvetlerden ölçüm alma ve dokunmatik ekran ile kontrol yeteneğine sahiptir.

  • NANO-100


    NANO-100 nano-drop spektrofotometre, 0.5 µL hacmindeki örnekleri 200-800 nm dalgaboyu aralığında ölçer | ALLSHENG Türkiye
  • NANO-300


    NANO-300 nano-drop spektrofotometre, dahili dokunmatik ekrana sahiptir ve 0.5 µL hacmindeki örnekleri 200-800 nm dalgaboyu aralığında ölçer | ALLSHENG Türkiye
  • NANO-400


    NANO-400 nano-drop spektrofotometre, dahili dokunmatik ekrana sahiptir ve 0.5 µL hacmindeki örnekleri 230 nm, 260 nm ve 280 nm dalgaboylarında ölçer | ALLSHENG Türkiye