MİKRO-HACİM SPEKTROFOTOMETRELER (Nano-Drop)

Spektrofotometreler, geleneksel olarak bir kuvars küvet ile ışıma veya ışık enerjisini ölçmek için kullanılan cihazlardır. Teknolojideki gelişmeler kapiler-tip veya mikroplakalarda ölçmeye artık izin vermektedir. Mikro hacim spektrofotometreler (küçük hacim spektrofotometre, düşük hacim spektrofotometre veya nano-spektrofotometre olarak da bilinir) hacimleri 0.5 µL ile 2 µL aralığında olan örnekleri ölçme kapasitesine sahiptir; bazı modeller daha düşük hacimleri ölçülebilir. Bu cihazlar, nükleik asitler ve proteinler gibi değerli örnekleri çok az miktarda kullanarak muhafaza ederken, ölçümlerin hızlı ve doğru alınmasına izin verir. Aranacak bazı kullanışlı özellikler şunlardır; örneği kurtarma ve saklama, kalibrasyon eğrilerinin sonuçlarını gösteren bir grafik, kinetik veya oransal ölçümler, çok kanallı pipetler için ayrı kanallar, buharlaşmaya karşı örneği koruma, önceden programlanmış yöntemler, ve veri toplama ve analizi için tümleşik yazılım.

Rotalab'ın mikro-hacim spektrofotometreleri, sadece 0.3 µL örnek kullanarak ölçüm alabilir. Cihazlarımız opsiyonel olarak standart küvetlerden ölçüm alma ve dokunmatik ekran ile kontrol yeteneğine sahiptir.

 • NANO-100

  ALLSHENG
  Mikro-Hacim Spektrofotometre
  Nano-Drop Spektrofotometre
 • NANO-300

  ALLSHENG
  Mikro-Hacim Spektrofotometre
  Nano-Drop Spektrofotometre
 • NANO-400

  ALLSHENG
  Mikro-Hacim Spektrofotometre
  Nano-Drop Spektrofotometre