UV-VIS SPEKTROFOTOMETRELER (Ultraviyole & Görünür Bölge)

Ultraviyole görünür spektroskopi veya ultraviyole görünür spektrofotometri ("UV-Vis spektroskopi" veya "UV-Vis spektrofotometri" olarak da bilinir) örneklerin optik özelliklerini ultraviyole ve görünür bölge dalga boyu aralıklarında (tipik olarak 190 ile 900/1100 nm arası) sayısallaştırır. Spesifik olarak, UV/Vis spektrofotometreler belirli bir dalga boyundaki ışığın ne kadarının örneğin içinden geçtiğini ve ne kadarının emilime uğradığını belirler. Bu tür bilgiler, porfirinler, benzenler ve naftalinler gibi organik türlerin veya nükleik asitler ve proteinler gibi biyomoleküllerin moleküler kimliğini, konsantrasyonunu, yapısını veya aktivitesini ortaya koyar. Spektrofotometre, sabit (yani, önceden tanımlanmış) veya değişken dalga boylarını tarayabilir, ve tek- veya çift-ışınlı olabilir.

Rotalab her türlü laboratuvar uygulamaları için çeşitli UV/görünür alan spektrofotometreleri sunar.

 • UviLine Connect 940

  AQUALABO
  UV/VIS Spektrofotometre
  UV-Görünür Bölge Spektrofotometre
 • UviLine 9400

  AQUALABO
  UV/VIS Spektrofotometre
  UV-Görünür Bölge Spektrofotometre
 • UviLine 9600

  AQUALABO
  UV/VIS Spektrofotometre
  UV-Görünür Bölge Spektrofotometre
 • Uvikon XS
  (Double Beam)

  AQUALABO
  Çift Işınlı UV/VIS Spektrofotometre
  Çift Işınlı UV-Görünür Bölge Spektrofotometre
 • Uvikon XL
  (Double Beam)

  AQUALABO
  Çift Işınlı UV/VIS Spektrofotometre
  Çift Işınlı UV-Görünür Bölge Spektrofotometre