FLORESAN IN SITU HİBRİDİZASYON (FISH) SİSTEMLERİ

Floresan in-situ hibridizasyon (FISH), kromozomun yalnızca yüksek derece dizi tamamlayıcılığına sahip kısımlarına bağlanabilen floresan problarını kullanan bir moleküler sitogenetik tekniktir. Biyomedikal araştırmacılar tarafından 1980'lerin başlarında geliştirilmiştir ve kromozomlarda spesifik DNA dizilerinin varlığını veya yokluğunu tespit etmek ve lokalize etmek için kullanılır. Floresan probunun kromozomların nereside bağlandığını bulmak için floresan mikroskopi kullanılabilir.

FISH, morfolojik ve genomik yapılar için çok hassas bir mekansal çözünürlük sağlar. Bu teknik, hızlıdır, uygulanması basittir, ve mükemmel prob stabilitesi sunar. Kullanılan problara bağlı olarak belirli bir türün, tüm kromozomların, kromozomal-spesifik bölgelerin veya tek-kopya benzersiz dizilerin genomu tanımlanabilir.

FISH kullanımı genomik, sitogenetik, prenatal araştırma, tümör biyolojisi, radyasyon etiketleri, gen haritalama, gen amplifikasyonu ve temel biyomedikal araştırma alanında hızla artmaktadır. FISH genellikle genetik danışmanlık, tıp, ve tür tanımlamada kullanılmak üzere DNA'da spesifik özellikler bulmak için kullanılır. FISH ayrıca, hücrelerdeki, dolaşımdaki tümör hücrelerindeki ve doku örneklerindeki spesifik RNA hedeflerini (mRNA, lncRNA ve miRNA) tespit ve lokalize etmek için kullanılabilir. Bu bağlamda, hücrelerdeki ve dokulardaki gen ifadesinin mekansal-zamansal paternlerini tanımlamaya yardımcı olabilir.

  • TDH-500


    TDH-500, slayt bazlı FISH veya ISH prosedürlerinde denatürasyon ve hibridizasyon adımlarını otomatikleştiren programlanabilir sıcaklık ve nemlendirme kontrollü bir sistemdir | ALLSHENG Türkiye