GERÇEK-ZAMANLI PCR (qPCR) CİHAZLARI

Gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (gerçek-zamanlı PCR) - yaygın olarak kantitatif (quantitative) polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) olarak bilinir - moleküler biyoloji ve yaşam bilimlerinin diğer alanlarında yaygın olarak kullanılan bir laboratuvar tekniğidir. Gerçek-zamanlı PCR, en güçlü ve hassas gen analiz tekniklerinden biridir ve kantitatif gen ekspresyon analizi, genotipleme, SNP analizi, patojen tespiti, ilaç hedef doğrulaması ve RNA enterferansının ölçülmesi dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesi için kullanılır. Gerçek-zamanlı PCR, hücrelerdeki veya dokulardaki haberci RNA (mRNA) ve mikroRNA'yı (miRNA) ölçmek için genellikle ters transkripsiyon ile birleştirilir.

Gerçek-zamanlı PCR'nin geleneksel PCR (conventional PCR veya cnPCR) tekniğine göre başlıca avantajı gerçek-zamanlı PCR'nin nükleik asit amplifikasyonunu ve deteksiyonunu tek bir adımda birleştirmesidir. Bu avantaj, gerçek-zamanlı PCR'de hedeflenen bir DNA dizisinin amplifikasyonunun, cnPCR'de olduğu gibi PCR sonunda değil, PCR sırasında (yani gerçek zamanlı olarak) izlenmesine olanak sağlar. Bu nedenle, gerçek-zamanlı PCR, PCR sonuçlarını elde etmek için herhangi bir amplifikasyon sonrası işlemin (ör. jel elektroforezi) yapılmasını gerektirmez. Gerçek-zamanlı PCR kantitatif olarak kullanılabilir (kantitatif gerçek-zamanlı PCR veya qPCR) ve bu durumda kantitatif sonuçlar (yani bir dizinin kopya sayısı) elde edilir. Bununla birlikte, gerçek-zamanlı PCR ayrıca yarı-kantitatif sonuçlar (yani bir dizinin kopya sayısının belirli bir miktarın üstünde/altında olması) elde etmek için yarı-kantitatif (yarı-kantitatif gerçek-zamanlı PCR) olarak veya kalitatif sonuçlar (yani bir dizinin varlığı veya yokluğu) elde etmek için kalitatif (kalitatif gerçek-zamanlı PCR) olarak kullanılabilir. Buna karşılık, geleneksel PCR sonuçları ya kalitatif ya da yarı-kantitatif olabilir. Ayrıca, gerçek-zamanlı PCR'de amplifikasyon sonrası işlem ihtiyacının olmaması verimi artırır, çalışma süresini kısaltır ve deneylerde kontaminasyon riskini azaltır.

Operasyonel avantajlara ek olarak, gerçek-zamanlı PCR daha hassas, tutarlı ve tekrarlanabilirdir, ve tanı rutinlerinde geleneksel PCR'nin yerini alabilir. Ancak, araştırmacılar daha kesin nicelemenin (quantitation) gerekli olduğu uygulamalarda qPCR yerine digital PCR (dPCR) tekniğini kullanabilirler. qPCR, daha sonra hedef DNA molekülünün mutlak sayısını belirlemek için bir standart eğri ile karşılaştırılan floresan yoğunluğunun göreli niceliğini verirken, dPCR herhangi bir standart eğri gerektirmeden mutlak nicelik sağlar.

RotaLab, geniş bir yaşam bilimi uygulamaları yelpazesi için hızlı ve güvenilir gerçek-zamanlı PCR cihazları sağlamaktadır.

 • LineGene Mini


  LineGene Mini Gerçek-Zamanlı PCR (qPCR) Cihazı | BIOER Türkiye
 • LineGene Mini S


  LineGene Mini S Gerçek-Zamanlı PCR (qPCR) Cihazı | BIOER Türkiye
 • LineGene K Plus


  LineGene K Plus Gerçek-Zamanlı PCR (qPCR) Cihazı | BIOER Türkiye
 • LineGene 9600 Plus


  LineGene 9600 Plus Gerçek-Zamanlı PCR (qPCR) Cihazı | BIOER Türkiye
 • QuantGene 9600


  QuantGene 9600 Gerçek-Zamanlı PCR (qPCR) Cihazı | BIOER Türkiye