NÜKLEİK ASİT PÜRİFİKASYON SİSTEMLERİ

Kullanılan DNA ve RNA'nın yüksek kalitede ve saflıkta olması birçok araştırma ve klinik uygulama için önemlidir. Bu nükleik asitler, hücreler (bakteri hücreleri dahil), PCR reaksiyonları, restriksiyon enzim kesimleri ve agaroz jel matrisleri gibi çeşitli kaynaklardan izole edilmektedir. Zamanla, farklı numune tipleri için optimize edilmiş farklı saflaştırma yöntemleri ortaya çıkmıştır. Numune kalitesi ve verimini artırmak, işlem süresini azaltmak ve mevcut iş akışları ve ekipman ile uyumluluğu sağlamak için periyodik olarak değişiklikler yapılır.

Hücrelerden nükleik asitleri izole ederken, DNA'yı serbest bırakmak için hücre zarını parçaladıktan sonra, hücre lizatının çözünebilir bileşenleri, hücresel artıklardan ve diğer çözünmeyen maddelerden ayrılmalıdır. Bu ayrımı gerçekleştirmek için sık sık santrifüj ve vakum filtrasyonu kullanılmaktadır, ancak manyetik temizleme son zamanlarda daha yaygınlaşmıştır.

Manyetik boncuklar, genomik, plazmid ve mitokondriyal DNA'yı saflaştırmanın basit ve güvenilir bir yöntemidir. Optimal koşullar altında, DNA manyetik boncukların yüzeyine seçici olarak bağlanırken, diğer kirletici maddeler çözelti içinde kalır. Arıtılmış DNA, daha sonra, dizileme veya restriksiyon kesimleri gibi moleküler biyoloji uygulamalarında doğrudan kullanılabilir. Bu yöntemin en büyük avantajı, birçok otomatik işlemde bir darboğaz olabilen santrifüj veya vakum manifoldlarına ihtiyaç duymamasıdır. Ayırma, tüp stripleri veya mikroplakalar kullanarak manuel, yarı-otomatik veya tam otomatik olarak yapılabilir.

  • Auto-Pure20A


    Auto-Pure20A farklı malzemelerden manyetik ayrıştırma teknolojisini kullanarak DNA ve RNA saflaştırmak için tasarlanmış bir masa üstü cihazdır ve 3 mL tüp stripleri kullanarak tek seferde 20 numuneyi proses edebilir | ALLSHENG Türkiye
  • Auto-Pure20B


    Auto-Pure20B farklı malzemelerden manyetik ayrıştırma teknolojisini kullanarak DNA ve RNA saflaştırmak için tasarlanmış bir masa üstü cihazdır ve 5 mL tüp stripleri kullanarak tek seferde 20 numuneyi proses edebilir | ALLSHENG Türkiye
  • Auto-Pure32A


    Auto-Pure32A farklı malzemelerden manyetik ayrıştırma teknolojisini kullanarak DNA ve RNA saflaştırmak için tasarlanmış bir masa üstü cihazdır ve 96 kuyucuklu plakaları kullanarak tek seferde 32 numuneyi proses edebilir | ALLSHENG Türkiye