PCR CİHAZLARI (Termal Döngü Cihazları)

PCR cihazı ("ısıl döngüleyici", "termal döngüleyici", "DNA yükseltici" veya "DNA amplifikatörü" olarak da bilinir), DNA ve RNA parçalarını polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yoluyla amplifiye etmek için kullanılan bir araçtır. PCR cihazı, birbirinden ayrı önceden programlanmış adımlarda bir blok içerisindeki numunelerin sıcaklığını hassas ve hızlı bir şekilde arttırarak ve azaltarak, numunelerin denatürasyonunu ve çeşitli reaktiflerle tekrar bağlanmasını sağlar. Amplifiye edilmiş genetik materyal, klonlama, dizileme, ekspresyon analizi ve genotipleme gibi birçok alt uygulamada kullanılabilir. Termal döngüleyiciler, ayrıca restriksiyon enzim kesimi veya hızlı teşhis dahil olmak üzere diğer sıcaklığa duyarlı reaksiyonlara olanak sağlamak için de laboratuvarlarda kullanılabilir.

Bazı uygulamalar için, kalitatif (qualitative) nükleik asit tespiti yeterlidir. Fakat, bazı diğer uygulamalar kantitatif (quantitative) bir analize ihtiyaç duymaktadır. Gerçek zamanlı PCR hem kalitatif hem de kantitatif analiz için kullanılabilir; uygulamanız için en iyi yöntemi seçmek, bu teknoloji hakkında geniş bilgi gerektirir.

Geleneksel PCR uyulamalarında, sonuçlar reaksiyon tamamlandıktan sonra alınır, dolayısıyla nükleik asitin başlangıç konsantrasyonunu belirlemek imkansızdır. Öte yandan, gerçek zamanlı PCR - ayrıca kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) olarak adlandırılır - PCR amplifikasyonunu oluştuğu gibi ölçer. Bu özellik, araştırmacının DNA ve RNA'nın PCR tabanlı kantitasyonuna yaklaşma biçiminde tamamen devrim yaratır. Gerçek-zamanlı PCR, en güçlü ve hassas gen analiz tekniklerinden biridir ve kantitatif gen ekspresyon analizi, genotipleme, SNP analizi, patojen tespiti, ilaç hedef validasyonu ve RNA interferans ölçümü dahil birçok uygulamada kullanılır. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu, hücrelerdeki veya dokulardaki mesajcı RNA'yı (mRNA) ve mikroRNA'yı (miRNA) ölçmek için sıklıkla ters transkripsiyon ile birlikte kullanılır.

Dijital PCR, mutlak kantifikasyon ve nadir alel tespiti açısından geleneksel qPCR'a göre farklı bir metod olmakla birlikte nükleik asit tespiti ve ölçümü için yeni bir yaklaşımdır, çünkü referans standartlarına veya endojen kontrollere güvenmek yerine doğrudan hedef moleküllerin sayısını saymaktadır.

Rotalab, güvenilirlik, hassasiyet ve kullanıcı dostu arayüze sahip yüksek kaliteli termal döngüleyiciler sağlamaktadır.