PCR CİHAZLARI (Termal Döngü Cihazları)

PCR cihazı ("ısıl döngüleyici", "termal döngüleyici", "DNA yükseltici" veya "DNA amplifikatörü" olarak da bilinir), DNA ve RNA parçalarını polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yoluyla amplifiye etmek için kullanılan bir araçtır. PCR cihazı, birbirinden ayrı önceden programlanmış adımlarda bir blok içerisindeki numunelerin sıcaklığını hassas ve hızlı bir şekilde arttırarak ve azaltarak, numunelerin denatürasyonunu ve çeşitli reaktiflerle tekrar bağlanmasını sağlar. Amplifiye edilmiş genetik materyal, klonlama, dizileme, ekspresyon analizi ve genotipleme gibi birçok alt uygulamada kullanılabilir. Termal döngüleyiciler, ayrıca restriksiyon enzim kesimi veya hızlı teşhis dahil olmak üzere diğer sıcaklığa duyarlı reaksiyonlara olanak sağlamak için de laboratuvarlarda kullanılabilir.

Bazı uygulamalar için, kalitatif (qualitative) nükleik asit tespiti yeterlidir. Fakat, bazı diğer uygulamalar kantitatif (quantitative) bir analize ihtiyaç duymaktadır. Gerçek zamanlı PCR hem kalitatif hem de kantitatif analiz için kullanılabilir; uygulamanız için en iyi yöntemi seçmek, bu teknoloji hakkında geniş bilgi gerektirir.

Geleneksel PCR uyulamalarında, sonuçlar reaksiyon tamamlandıktan sonra alınır, dolayısıyla nükleik asitin başlangıç konsantrasyonunu belirlemek imkansızdır. Öte yandan, gerçek zamanlı PCR - ayrıca kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) olarak adlandırılır - PCR amplifikasyonunu oluştuğu gibi ölçer. Bu özellik, araştırmacının DNA ve RNA'nın PCR tabanlı kantitasyonuna yaklaşma biçiminde tamamen devrim yaratır. Gerçek-zamanlı PCR, en güçlü ve hassas gen analiz tekniklerinden biridir ve kantitatif gen ekspresyon analizi, genotipleme, SNP analizi, patojen tespiti, ilaç hedef validasyonu ve RNA interferans ölçümü dahil birçok uygulamada kullanılır. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu, hücrelerdeki veya dokulardaki mesajcı RNA'yı (mRNA) ve mikroRNA'yı (miRNA) ölçmek için sıklıkla ters transkripsiyon ile birlikte kullanılır.

RotaLab, güvenilirlik, hassasiyet ve kullanıcı dostu arayüze sahip yüksek kaliteli termal döngüleyiciler sağlamaktadır.

 • Gene Q


  Gene Q PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye
 • GeneTouch


  GeneTouch PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye
 • GeneTouch Plus


  GeneTouch Plus PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye
 • GeneExplorer


  GeneExplorer PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye
 • GeneMax


  GeneMax PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye
 • Xp Cycler


  Xp Cycler PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye
 • Life Express


  Life Express PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye
 • LifeEco


  LifeEco PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye
 • LifeTouch


  LifeTouch PCR Cihazı (Termal Döngü Cihazı) | BIOER Türkiye