SANTRİFÜJLER

Laboratuvar santrifüjü, maddelerin ayrıştırılması için sıvı numuneleri yüksek hızda döndüren bir cihazdır. Santrifüjler, merkezcil ivmenin daha yüksek ve daha az yoğunluğa sahip maddeleri ayırmak için kullanıldığı sedimentasyon prensibiyle çalışır. Çoğu araştırma ve klinik laboratuvarda santrifüjler bulunur ve hücreleri, hücresel organelleri, virüsleri, proteinleri ve nükleik asitleri saflaştırmak için kullanılır.

Laboratuvar santrifüjleri; mini-santrifüjler, mikro-santrifüjler, klinik santrifüjler, çok amaçlı yüksek-hızlı santrifüjler (ya da genel amaçlı yüksek-hızlı santrifüjler) ve ultrasantrifüjler olarak sınıflandırılabilir. Minisantrifüjler ve mikrosantrifüjler, 0.2 ml'den 2.0 ml'ye kadar küçük tüpler için tasarlanmıştır ve 15.000 rpm'ye kadar dönüş hızı ve 20.000 xg'den daha yüksek nispi merkezkaç kuvveti (RCF) sağlayabilir. Klinik santrifüjler genel olarak kandaki eritrositlerin hacim fraksiyonlarının belirlenmesi gibi klinik uygulamalar için kullanılan orta hızlı cihazlardır. Genel amaçlı yüksek hızlı santrifüjler, 0.2 ile 750 ml hacim aralığını kapsamalarından dolayı en yaygın türdür. Ultrasantrifüjler numuneleri çok yüksek hızda döndürebilirler, genellikle 60.000 rpm ve 200.000 xg ile 150,000 rpm ve 1.000.000 xg arasında. Ultrasantrifüjler iki ana sınıfa ayrılır: hazırlayıcı (preparatif) ve analitik. Preparatif ultrasantrifüjler biyolojik parçacıklar, virüsler, organeller, membranlar ve DNA, RNA ve lipoproteinler gibi biyomolekülleri izole eder veya peletleştirir. Analitik ultrasantrifüjler, makromoleküllerin şeklini ve kütlesini belirlemek için kullanılan sedimantasyon hızını ve dengesini belirlemek üzere numuneleri gerçek zamanlı olarak izlemeyi sağlayan deteksiyon sistemlerini kullanır.

Santrifüjleme işlemi sırasında, dönen rotor ve hava arasındaki sürtünmeden dolayı ısı üretilir. Rotorun iyi bir vakum ortamında çalıştığı ultrasantrifüjlerde bile ısı üretilir. Santrifüj haznesindeki uygunsuz bir sıcaklık seviyesinin numune bozulmasına neden olmasını önlemek için, birçok laboratuvar santrifüjü soğutmalıdır ve sıcaklık ayarlıdır. Soğutmalı santrifüjler, santrifüj haznesinin sıcaklığını -10°C ile +40°C aralığında (veya daha geniş bir aralıkta) stabilize edebilmelerinden dolayı, DNA, RNA veya antikor gibi ısıya duyarlı numuneler için mükemmeldirler.

Mini Santrifüjler
 • Mini-6K

  ALLSHENG
  Mini Santrifüj
  Kişisel Mini-Santrifüj Cihazı
 • Mini-7K

  ALLSHENG
  Mini Santrifüj
  Kişisel Mini-Santrifüj Cihazı
 • Mini-10K

  ALLSHENG
  Mini Santrifüj
  Kişisel Mini-Santrifüj Cihazı
 • Mini-15K

  ALLSHENG
  Mini Santrifüj
  Kişisel Mini-Santrifüj Cihazı
 • Mini-6KC

  ALLSHENG
  Mini Santrifüj
  Kişisel Mini-Santrifüj Cihazı
 • Mini-6KS

  ALLSHENG
  Mini Santrifüj
  Kişisel Mini-Santrifüj Cihazı
 • Mini-6KT

  ALLSHENG
  Mini Santrifüj
  Kişisel Mini-Santrifüj Cihazı
Mikroplaka Santrifüjleri
 • Mini-P25

  ALLSHENG
  Mini Mikroplaka Santrifüjü
  Mini Mikro-Plaka Santrifüj Cihazı
 • MPC-P25

  ALLSHENG
  Mini Mikroplaka Santrifüjü
  Mini Mikro-Plaka Santrifüj Cihazı
Mikro Santrifüjler
 • iCEN-24
  [soğutmasız]

  ALLSHENG
  Mikrosantrifüj
  Yüksek Hızlı Mikro-Santrifüj Cihazı
 • iCEN-24R
  [soğutmalı]

  ALLSHENG
  Soğutmalı Mikrosantrifüj
  Yüksek Hızlı Soğutmalı Mikro-Santrifüj Cihazı