SANTRİFÜJLER

Laboratuvar santrifüjü, maddelerin ayrıştırılması için sıvı numuneleri yüksek hızda döndüren bir cihazdır. Santrifüjler, merkezcil ivmenin daha yüksek ve daha az yoğunluğa sahip maddeleri ayırmak için kullanıldığı sedimentasyon prensibiyle çalışır. Çoğu araştırma ve klinik laboratuvarda santrifüjler bulunur ve hücreleri, hücresel organelleri, virüsleri, proteinleri ve nükleik asitleri saflaştırmak için kullanılır.

Laboratuvar santrifüjleri; mini-santrifüjler, mikro-santrifüjler, klinik santrifüjler, çok amaçlı yüksek-hızlı santrifüjler (ya da genel amaçlı yüksek-hızlı santrifüjler) ve ultrasantrifüjler olarak sınıflandırılabilir. Minisantrifüjler ve mikrosantrifüjler, 0.2 ml'den 2.0 ml'ye kadar küçük tüpler için tasarlanmıştır ve 15.000 rpm'ye kadar dönüş hızı ve 20.000 xg'den daha yüksek nispi merkezkaç kuvveti (RCF) sağlayabilir. Klinik santrifüjler genel olarak kandaki eritrositlerin hacim fraksiyonlarının belirlenmesi gibi klinik uygulamalar için kullanılan orta hızlı cihazlardır. Genel amaçlı yüksek hızlı santrifüjler, 0.2 ile 750 ml hacim aralığını kapsamalarından dolayı en yaygın türdür. Ultrasantrifüjler numuneleri çok yüksek hızda döndürebilirler, genellikle 60.000 rpm ve 200.000 xg ile 150,000 rpm ve 1.000.000 xg arasında. Ultrasantrifüjler iki ana sınıfa ayrılır: hazırlayıcı (preparatif) ve analitik. Preparatif ultrasantrifüjler biyolojik parçacıklar, virüsler, organeller, membranlar ve DNA, RNA ve lipoproteinler gibi biyomolekülleri izole eder veya peletleştirir. Analitik ultrasantrifüjler, makromoleküllerin şeklini ve kütlesini belirlemek için kullanılan sedimantasyon hızını ve dengesini belirlemek üzere numuneleri gerçek zamanlı olarak izlemeyi sağlayan deteksiyon sistemlerini kullanır.

Santrifüjleme işlemi sırasında, dönen rotor ve hava arasındaki sürtünmeden dolayı ısı üretilir. Rotorun iyi bir vakum ortamında çalıştığı ultrasantrifüjlerde bile ısı üretilir. Santrifüj haznesindeki uygunsuz bir sıcaklık seviyesinin numune bozulmasına neden olmasını önlemek için, birçok laboratuvar santrifüjü soğutmalıdır ve sıcaklık ayarlıdır. Soğutmalı santrifüjler, santrifüj haznesinin sıcaklığını -10°C ile +40°C aralığında (veya daha geniş bir aralıkta) stabilize edebilmelerinden dolayı, DNA, RNA veya antikor gibi ısıya duyarlı numuneler için mükemmeldirler.

Mini Santrifüjler

 • Mini-6K


  Mini-6K minisantrifüj (spin down santrifüj) 1.5/2.0 mL (veya daha küçük hacimli) tüplerin, strip tüplerin ve slaylatların (lam) sabit 6000 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
 • Mini-7K


  Mini-7K minisantrifüj (mini spin santrifüj) 1.5/2.0 mL (veya daha küçük hacimli) tüplerin, strip tüplerin ve slaylatların (lam) sabit 7000 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
 • Mini-10K


  Mini-10K minisantrifüj (hızlı spin santrifüj) 1.5/2.0 mL (veya daha küçük hacimli) tüplerin, strip tüplerin ve slaylatların (lam) sabit 10000 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
 • Mini-15K


  Mini-15K minisantrifüj (spin down santrifüj) 1.5/2.0 mL tüplerin, 0.5/0.6 mL tüplerin ve 0.2 mL tüplerin 15000 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
 • Mini-6KC


  Mini-6KC minisantrifüj (mini spin santrifüj) 1.5/2.0 mL (veya daha küçük hacimli) tüplerin ve strip tüplerin sabit 4000 veya 6000 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
 • Mini-6KS


  Mini-6KS minisantrifüj (hızlı spin santrifüj) 1.5/2.0 mL (veya daha küçük hacimli) tüplerin ve strip tüplerin sabit 4000 veya 6000 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
 • Mini-6KT


  Mini-6KT minisantrifüj (spin down santrifüj) PCR plakaların ve 5 mL tüplerin sabit 4000 veya 6000 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
Mikroplaka Santrifüjleri

 • Mini-P25


  Mini-P25 PCR plaka santrifüjü (PCR mikroplaka santrifüjü) PCR plakaların sabit 2500 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
 • MPC-P25


  Mini-P25 mini-plaka santrifüjü (mikro-plaka santrifüjü) PCR plakaların, Elisa plakaların, strip tüplerin and PCR tüplerinin sabit 2300 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
Mikro Santrifüjler

 • iCEN-24


  [soğutmasız]
  iCEN-24 mikro santrifüj (küçük masasüstü santrifüj) 5.0 mL (veya daha küçük hacimli) tüplerin, PCR tüplerinin and PCR striplerinin maksimum 15000 RPM hızda santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye
 • iCEN-24R


  [soğutmalı]
  iCEN-24R soğutmalı mikro santrifüj (soğutmalı küçük masasüstü santrifüj)5.0 mL (veya daha küçük hacimli) tüplerin, PCR tüplerinin and PCR striplerinin maksimum 15000 RPM hızda -10°C ile +40°C sıcaklık aralığında santrifügasyonu için tasarlanmıştır | ALLSHENG Türkiye