KRİYOJENİK PROB İSTASYONLARI

Yeni yarı iletken cihazların ve malzemelerin sıcaklığa bağlı karakterizasyonu, yetersizlikler ve temel iletkenlik mekanizmaları hakkında önemli bilgiler verebilir. Çok düşük sıcaklıklarda, termal olarak aktifleştirilmiş taşıyıcılar esasen hareketsizleştirilir, böylece malzemenin doğal elektronik taşıma özelliklerinin ortaya çıkarılmasına izin verilir. Kriyojenik prob istasyonu, değişken sıcaklıklarda doğru ve tekrarlanabilir ölçümler için gerekli çevresel kontrol seviyesini sağlar.

RotaLab tarafından tedarik edilen kriyojenik prob sistemleri, yüksek fiyatlı vakum bazlı prob sistemlerine için uygun maliyetli alternatiflerdir. Sahip oldukları beş prob ve on beş santim (6 inç) çapa kadar örnekleri işleyebilme özelliği sayesinde kriyojenik prob istasyonlarımız sıvı nitrojen seviyesine yakın sıcaklıklarda (~77K) elektriksel ölçümlere olanak sağlar.

  • Model 441


    Model 441 Kriyojenik Prob İstasyonu sıvı azot seviyesine yakın sıcaklıklarda (~77K) elektriksel ölçüm alınmasını sağlar | MATERIALS DEVELOPMENT CORPORATION (MDC) Türkiye
  • Model CG-196


    Model CG-196 Kriyojenik Prob İstasyonu sahip olduğu vakum çemberi içerisinde sıvı azot seviyesine yakın kirojenik sıcaklıklarda (~77K) ve ayrıca 700°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda elektriksel ölçüm alınmasını sağlar | EVERBEING INTERNATIONAL CORPORATION Türkiye