SOLAR HÜCRE TEST SİSTEMLERİ

Rotalab'ın güneş hücresi (solar hücre) test sistemleri (Tümleşik Fotovoltaik Test Sistemleri) kullanıcının IV (Akım-Gerilim), SR (Spektral Tepkime), QE (Kuantum Verimliliği), CPM (Sabit Fotoakım Yöntemi) ve SSP (Durağan Durum Fotoiletkenliği) metodlarını ölçmesine olanak sunar. Amorf silikon malzemeler monomoleküler transport mekanizması sergiler ve fotoiletkenliğin jenerasyon hızına bağımlılığı SSP kullanarak araştırılabilir. Bimoleküler işlemlerden farklı olarak, monomoleküler işlemler kuşak aralığındaki bozulma düzeylerini içerir ve ekstrinsik fotoiletkenlikle doğrudan ilişkilidir.