REOMETRELER

Reoloji, katıların ve sıvıların akış ve deformasyonunun incelenmesidir. Deformasyon ve akış, sırasıyla gerinim veya gerinme oranı olarak adlandırılır ve bir dış kuvvetin veya stresin etkisi altında bir yapının hareket ettiği mesafeyi belirtir. Bu nedenle, reolojinin malzemelerdeki stres-gerinim ilişkilerinin incelenmesi olduğu da varsayılır.

Reoloji genellikle stresi gerinmenin değişim hızı veya gerinme oranları ile ilişkilendirmek için gerekli olan minimum fonksiyon sayısını karakterize ederek, Newtonsal olmayan (non-Newtonian) akışkanların (yani viskozitesi akış koşullarına göre değişen ve tek bir değerle tanımlanamayan akışkanların) davranışlarını açıklar. Malzemelerin reolojik analizleri için bir reometre kullanılır. Reometre, ilgili malzemenin geometrik bir konfigürasyonunu içeren, etrafındaki ortamı kontrol eden, ve stres, gerinim ve gerinme oranını geniş aralıklarda uygulayan ve ölçen hassas bir araçtır.

Reolojinin malzeme bilimi mühendisliği, jeofizik, fizyoloji, insan biyolojisi ve farmasötik alanlarında birçok uygulaması mevcuttur. Malzeme bilimi, karmaşık akış özelliklerine sahip çimento, boya ve çikolata gibi endüstriyel olarak önemli birçok maddenin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca, plastik şekillendirme süreçlerinin tasarımı için plastisite teorisi de benzer şekilde önemli olmuştur. Polimerik malzemelerin üretiminde ve kullanımında reoloji bilimi ve viskoelastik özelliklerin karakterizasyonu, hem endüstriyel hem de askeri sektörlerde kullanılmak üzere birçok ürünün üretimi için kritik öneme sahip olmuştur. Sıvıların akış özelliklerinin incelenmesi, basit sıvılar, kremler, macunlar vb. gibi çeşitli dozaj formlarının üretiminde çalışan eczacılar için önemlidir. Uygulanan stres altında sıvıların akış davranışı, eczacılık alanında büyük bir önem taşır. Akış özellikleri, ürünün üstünlüğünü ve üretim partileri arasındaki tutarlılığını korumak için önemli bir kalite kontrol aracı olarak kullanılır.

  • Merlin VR


    Merlin VR yüksek performanslı rotasyonel reometre, tüm numune tipleri için çeşitli ölçüm sistemlerine ve entegre peltier termoelektrik sıcaklık kontrol sistemine sahiptir | RHEOSYS Türkiye