DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ (DSC)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), bir malzemenin ısı kapasitesinin (Cp) sıcaklıkla nasıl değiştidiğini inceleyen bir termal analiz tekniğidir. Kütleri bilinen bir numune ısıtılır veya soğutulur ve ısı kapasitesindeki değişiklikler ısı akışında değişiklikler olarak izlenir. Bu sayede, erime, cam geçişi, faz değişikliği ve kürlenme gibi geçişler saptanabilir. Bu esneklikten dolayı ve çoğu malzeme bir çeşit geçiş gösterdiği için, DSC, farmasötikler, polimerler, gıda, kağıt, baskı, imalat, tarım, yarı iletkenler ve elektronikler dahil olmak üzere birçok endüstride kullanılmaktadır.

DSC'nin en büyük avantajı, mazlemelerdeki geçişleri saptamak için sağladığı kolaylık ve hızdır. Herhangi bir çeşit polimerik malzeme ile çalışıyorsanız, malzemenizi anlamak için cam geçişi önemlidir. Sıvı kristallerde, metallerde, farmasötiklerde ve saf organiklerde, faz değişiklikleri veya polimorflar görebilir ve mazlemelerdeki saflık derecesini inceleyebilirsiniz. Malzemeyi işliyor veya damıtıyorsanız, bir malzemenin ısı kapasitesi bilgisi ve ısı içeriği değişikliği (entalpi) bilgisi işleminizin ne kadar verimli çalıştığını tahmin etmek için kullanılabilir. Bu nedenlerden dolayı, DSC en yaygın termal analiz tekniğidir ve birçok analitik, proses kontrol, kalite güvence ve Ar-Ge laboratuvarında bulunur.

  • DSC-R


    DSC-R serisi, katı (toz) malzemelerin özgül ısı kapasitesini, metalik malzemelerin dönüşüm sıcaklığını ve polimer malzemelerin cam geçiş sıcaklığını ölçmek için hassas bir termal tasarıma sahiptir | ULVAC Türkiye