SİMULTANE TERMAL ANALİZ (STA)

Simultane Termal Analiz (STA) ("Eşzamanlı Termal Analiz" veya "Eşzamanlı Isıl Analiz" olarak da bilinir), esnek Diferansiyel Sıcaklık Analizini (DTA veya DSC) Thermogravimetri (TG) ile birleştirir. STA, kontrollü bir atmosferdeki bir numunenin kütlesinin (TG) ve kalorik reaksiyonlarının (DSC) değişimlerini eşzamanlı olarak ölçer. Özelliklerin eşzamanlı ölçümü, sadece verimliliği artırmaz, aynı zamanda sonuçların yorumlanmasını da kolaylaştırır.

STA cihazlarımız plastiklerin ısı direncini değerlendirme, seramik bağlayıcıların ve termoelektrik malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesi, kömürün kül içeriğini analiz etme ve kauçuğun karbon miktarını belirleyebilme yeteneğine sahiptir. Simultane termogravimetri cihazlarımız ayrıca bir Kızılötesi Fırın (Infrared Gold Image Furnace) kullanır, böylece hızlı ısıtma ve soğutma ile ölçümler yapabilirler.

  • TGD-9000

    ULVAC
    Simültane Termogravimetrik Analiz Sistemi (TG-DTA/DSC)
    Termal Analiz ve Değerlendirme Sistemi