SİMULTANE TERMAL ANALİZ (STA)

Simultane Termal Analiz (STA) ("Eşzamanlı Termal Analiz" veya "Eşzamanlı Isıl Analiz" olarak da bilinir), esnek Diferansiyel Sıcaklık Analizini (DTA veya DSC) Thermogravimetri (TG) ile birleştirir. STA, kontrollü bir atmosferdeki bir numunenin kütlesinin (TG) ve kalorik reaksiyonlarının (DSC) değişimlerini eşzamanlı olarak ölçer. Özelliklerin eşzamanlı ölçümü, sadece verimliliği artırmaz, aynı zamanda sonuçların yorumlanmasını da kolaylaştırır.

STA cihazlarımız plastiklerin ısı direncini değerlendirme, seramik bağlayıcıların ve termoelektrik malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesi, kömürün kül içeriğini analiz etme ve kauçuğun karbon miktarını belirleyebilme yeteneğine sahiptir. Simultane termogravimetri cihazlarımız ayrıca bir Kızılötesi Fırın (Infrared Gold Image Furnace) kullanır, böylece hızlı ısıtma ve soğutma ile ölçümler yapabilirler.

  • TGD-9000


    TGD-9000 serisi, kızılötesi fırınlar kullanarak hızlı ısıtma ve soğutma ile ultra yüksek sıcaklık bölgelerinde Eşzamanlı Termogravimetri ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetri / Diferansiyel Termal Analiz (STA, TGA-DTA/DSC) yapabilir | ULVAC Türkiye