TERMAL DİFÜZYON & TERMAL İLETKENLİK

Termal difüzyon ("termal yayılma" veya "ısıl yayılma" olarak da bilinir), bir malzemenin ısısının sıcak taraftan soğuk tarafa aktarılma hızını tanımlayan bir termofiziksel özelliktir. Termal difüzyon sıcaklığa bağlı olduğundan, genellikle malzemenin çalışması için gerekli olan sıcaklık aralığında ölçülür. Termal difüzyon, özgül ısı kapasitesi ve yoğunluğu aracılığıyla termal iletkenlik ile ilgilidir.

Flaş yöntemi, çeşitli sıcaklıklar altında termal difüzyonu ölçmek için kullanılan en etkili yöntemdir. Bu geçici teknik, mutlak bir testtir, yani kalibrasyon gerektirmez, ve kısa ölçüm sürelerine sahiptir, tamamen tahribatsızdır ve ölçüm değerlerini mükemmel bir doğruluk ve tekrarlanabilirlik ile sağlar.

Işık flaş tekniği, bir malzemenin ısıl yayılımı, ısıl iletkenlik ve özgül ısı kapasitesi ölçümleri yoluyla ısıyı saklama ve aktarma yeteneği hakkında bilgi sağlar. Bu özelliklerin eksiksiz bir şekilde anlaşılması, büyük veya hızlı bir sıcaklık gradyanı yaşayan veya sıcaklık değişimine karşı toleransın zorlayıcı olduğu herhangi bir işlem ya da malzeme için kritik öneme sahiptir. Bu özelliklerin doğru ölçülmesi, ilgili bileşenin görevi sıcaklık değişimlerini yalıtmak, iletmek veya güçzüsleştirmek olsa da, ısıyı modelleme ve yönetme açısından önemlidir. Bu özelliklerle ilgili bilgiler, karmaşık her ısı aktarımı modelinde rutin olarak kullanılmaktadır. Isı aktarımı özelliği hakkındaki ölçümler, ayrıca malzeme bileşimi, saflık ve yapı ile ilgili önemli bilgileri ve termal şok toleransı gibi ikincil performans özelliklerini de yansıtmaktadır.

Rotalab, çeşitli malzeme tiplerinin ve sıcaklıklarının ısı aktarma özelliklerinin hassas ve doğru bir şekilde ölçülmesi için birçok tezgah üstü ve zemin tipi lazer ve Xenon lambalı flaş difüzyon analizörü sağlamaktadır.

 • LaserPIT

  ULVAC
  Termal Difüzyon Ölçme Sistemi
  Termal Özellik Ölçme Sistemi
 • FTC

  ULVAC
  Termal Difüzyon Ölçme Sistemi
  Termal Özellik Ölçme Sistemi
 • TD-1

  ULVAC
  Termal Difüzyon Ölçme Sistemi
  Termal Özellik Ölçme Sistemi
 • TC-1200RH

  ULVAC
  Termal Sabit Ölçme Sistemi
  Termal Özellik Ölçme Sistemi
 • TC-9000

  ULVAC
  Termal Sabit Ölçme Sistemi
  Termal Özellik Ölçme Sistemi
 • TC-UVH

  ULVAC
  Termal Sabit Ölçme Sistemi
  Termal Özellik Ölçme Sistemi