TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (TGA)

Termogravimetrik Analiz (TGA), bir numunenin kütlesinin, kontrollü bir atmosferde kontrollü bir sıcaklık programı altında sıcaklığa (termal) veya zamanın bir fonksiyonu olarak izlendiği (denge) bir tekniktir.

TGA, hassas bir denge tarafından desteklenen bir numune kefesinden oluşur. Bu kefe bir fırında bulunur ve deney sırasında ısıtılır veya soğutulur. Numunenin kütlesi deney sırasında izlenir. Numune tasfiye gazı numune ortamını kontrol eder. Bu gaz, eylemsiz veya numune üzerinde akan ve bir egzozdan çıkan reaktif bir gaz olabilir.

TGA, kimya ve ilaç endüstrisinde yaygın bir analiz yöntemidir. Polimerler, gıdalar, farmasötikler ve diğer birçok malzeme üzerinde uygulanır.

  • TGD-9000

    ULVAC
    Simültane Termogravimetrik Analiz Sistemi (TG-DTA/DSC)
    Termal Analiz ve Değerlendirme Sistemi