TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (TGA)

Termogravimetrik Analiz (TGA), bir numunenin kütlesinin, kontrollü bir atmosferde kontrollü bir sıcaklık programı altında sıcaklığa (termal) veya zamanın bir fonksiyonu olarak izlendiği (denge) bir tekniktir.

TGA, hassas bir denge tarafından desteklenen bir numune kefesinden oluşur. Bu kefe bir fırında bulunur ve deney sırasında ısıtılır veya soğutulur. Numunenin kütlesi deney sırasında izlenir. Numune tasfiye gazı numune ortamını kontrol eder. Bu gaz, eylemsiz veya numune üzerinde akan ve bir egzozdan çıkan reaktif bir gaz olabilir.

TGA, kimya ve ilaç endüstrisinde yaygın bir analiz yöntemidir. Polimerler, gıdalar, farmasötikler ve diğer birçok malzeme üzerinde uygulanır.

  • TGD-9000


    TGD-9000 serisi, kızılötesi fırınlar kullanarak hızlı ısıtma ve soğutma ile ultra yüksek sıcaklık bölgelerinde Eşzamanlı Termogravimetri ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetri / Diferansiyel Termal Analiz (STA, TGA-DTA/DSC) yapabilir | ULVAC Türkiye