TERMOMEKANİK ANALİZ (TMA)

Termomekanik Analiz (TMA), katı veya sıvı malzemelerin boyutsal değişimlerini sıcaklık, zaman ve uygulanan kuvvetin bir fonksiyonu olarak ölçen en yaygın tekniklerden biridir. TMA, değişen sıcaklıkta sabit kuvvet uygulayarak, genellikle bir malzemenin termal genleşme (CTE), cam geçiş sıcaklığı (Tg) ve sıkışma modülü katsayılarını ölçmek için kullanılır. TMA Termomekanometri (TM) tekniğinin bir alt disiplinidir.

En basit test, genellikle termodilatometrik analiz (TDA) olarak adlandırılan sıfır kuvvet termomekanik analizidir. Aktif/deaktif atomik ve moleküler titreşimlere bağlı olarak ısıtılarak veya soğutularak numunenin boyutsal değişimini ölçer. Bu ölçüm, sıcaklıkta birim artış başına uzunluktaki kısmi artış olan doğrusal genleşme katsayısını verir. Bir başka önemli test, polimerik malzemelerde sürünme ve sürünme geri kazanımı testidir. Bu testte, sürünme ve sürünme geri kazanımını ölçmek için numune zamanla yüklenir ve boşaltılır. Cam geçiş sıcaklığının (Tg) ölçümü de en önemli uygulamalardan biridir. Tg analizi sırasında, bir polimerik malzemenin, sabit basınçta sıcaklığın bir fonksiyonu olarak veya sabit sıcaklıkta basıncın bir fonksiyonu olarak boyutsal değişimi ölçülür.

  • TM-9000


    TM-9000 serisi çeşitli atmosferlerde viskoelastisiteyi, katı numunelerin ısıl genleşmesini ve büzülmesini, ve stres gevşemesini ölçer | ULVAC Türkiye