YÜKSEK ISI İNDENTASYONU

Oda sıcaklığında ölçülen malzeme özellikleri yüksek sıcaklıktaki performansın herzaman tam bir göstergesi olmaz, çünkü özellikler sıcaklık değişimleri ile birlikte çok farklılaşabilir. Sıcaklığın mekanik özellikler üzerinde etki gösterdiği uygulamalar malzeme davranışının tahmin edilmesinde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanmak üzere malzeme ya da kaplama geliştirirken ya da karakterize ederken, test ortamı hizmet ortamlarına mümkün olduğunca çok benzemelidir. Bu durum yüksek sıcaklık nano-mekanik testinin sağladığı avantajdır.

Sağladığımız Yüksek Sıcaklık Mikro-indentasyon Sistemi (YS İndentasyon Sistemi) vakum ya da helyum, argon, azot gibi durgun ortamda metal, alaşım, seramik, toz metalurji, cam, ince film vb. malzemelerin sertliğini ortam sıcaklığından 1600°C'ye kadar yüksek sıcaklıkta test eden benzersiz bir sistemdir.

  • YS İndentasyon Sistemi