OLİGONÜKLEOTİD SENTEZLEYİCİLER

Geçmişte, oligonükleotid sentezi çözelti içinde veya katı fazda manuel olarak gerçekleştirildi. Katı faz sentezi, düşük basınçlı kromatografi kolonları ile benzer şekle sahip minyatür cam kolonlar veya gözenekli filtrelerle donatılmış şırıngalar kullanılarak uygulanırdı. Günümüzde, oligonükleotid sentezleyicileri (oligonükleotid sentezleme cihazları) ile otomatik olarak katı faz oligonükleotid sentezi gerçekleştirilmekte ve teknik olarak kolon, çok kuyucuklu mikroplaka ve array formatlarında uygulanmaktadır. Kolon formatı, yüksek verimin gerekli olmadığı araştırma ve büyük ölçekli uygulamalar için en uygunudur. Çok kuyucuklu mikroplaka formatı, endüstri ve akademide artan sentetik oligonükleotid talebini karşılamak için küçük ölçekte yüksek verimli senteze uygun olarak özel olarak tasarlanmıştır.

Dünyadaki laboratuvarlarda kullanılmak üzere her yıl milyonlarca oligonükleotid sentezlenmektedir. Çoğu uygulama için, çok küçük miktarlarda DNA veya RNA yeterlidir ve oligonükleotid sentezi genel olarak 40 nmol veya daha düşük ölçeklerde gerçekleştirilir. Bu miktar çoğu biyokimya ve biyolojik deney için yeterlidir. Biyofizik çalışmalarında (ör. NMR, X-ışını kristalografisi) kullanmak için daha büyük miktarlarda (10 µmol veya daha fazla) DNA ve ekstrem durumlarda, ilaç molekülleri (ör. antisens oligonükleotidler) olarak kullanmak için kilogram düzeyinde oligonükleotit hazırlanabilir. Bütün bu amaçlar için, oligonükleotidler neredeyse sadece otomatik katı-faz yöntemleri kullanılarak üretilir.